Wat zijn de uitdagingen in 2015 voor projectorganisaties

Wat zijn de uitdagingen in 2015 voor projectorganisaties?

Door Tobias van Elferen

Zoals u wellicht weet hebben wij medio 2014 een benchmark uitgevoerd onder 350 grote bedrijven in de techniek, offshore en bouw. De 134 respondenten in het onderzoek hebben aangegeven wat hun uitdagingen zijn in 2015 met betrekking tot informatiemanagement en projectbeheer. De resultaten en conclusies hebben wij in een trendrapport gezet, dat een beeld geeft van de actuele stand van zaken, de prioriteiten en de aanpak van bedrijven om informatiestromen rondom projecten te verbeteren. Wij nodigen u uit om een exemplaar te downloaden. Uiteraard bent u helemaal vrij om de uitkomsten van deze benchmark in te zetten voor de optimalisering van uw eigen projectinformatie. Hieronder een greep uit de meest opvallende conclusies.

 

Beter relatiebeheer biedt kansen

Circa 45% van de respondenten gebruikt zelden tot nooit een CRM-systeem. Van de helft die er wel gebruik van maakt, is een ruim een derde tevreden. Maar er is iets bijzonders aan de hand. De respondenten geven aan hun CRM vooral te gebruiken voor het vastleggen van relaties; een soort digitale kaartenbak dus. De benutting van informatie blijft achter. CRM wordt niet of nauwelijks commercieel ingezet om bijvoorbeeld potentiële projecten te registreren. En marketing is helemaal een ondergeschoven kindje; slechts 1% geeft aan CRM voor marketing in te zetten.

 

Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen

Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen

Bijna 80% van de ondervraagde bedrijven is het eens met de stelling: ‘Door beter te sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten kan ik een grote stap voorwaarts maken in risicobeperking en faalkostenreductie.’ Uitdaging nummer één is op dit moment dan ook het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen. Om bij te dragen aan het optimaliseren van projectinformatie, faalkostenreductie en risicobeheersing, geeft de helft van de respondenten dit prioriteit in 2015. Deze thema’s zijn van belang omdat ze direct projectrendementen beïnvloeden en daarmee de concurrentiepositie versterken.

 

Werkprocessen niet optimaal bewaakt

Deze constatering staat in schril contrast met het besef in de branche dat beter sturen op uniforme werkprocessen zal leiden tot grote verbeteringen in het reduceren van faalkosten en risico’s. Bedrijven willen wel projecten consequent en op een eenduidige manier uitvoeren en de kans op fouten verkleinen, maar uit dit onderzoek blijkt dat projectorganisaties in de praktijk hun kwaliteitshandboeken, of eigen beschreven werkprocessen op hun intranet, amper gebruiken. De monitoring op de uitvoering van de processen gebeurt hierdoor bijna altijd achteraf en steekproefsgewijs. Ingrijpen is dan niet meer mogelijk.

 

IT ondersteunt DMS nog onvoldoende

Een uitdaging in 2015 wordt het sneller en eenvoudiger terug kunnen vinden van informatie. Veel bedrijven gebruiken al een DMS, maar bijna de helft van de respondenten zegt dat de ICT-omgeving document management niet voldoende of zelfs slecht ondersteunt. Het grootste voordeel van een DMS? Versiebeheer, zeggen veel respondenten. Toch gebruikt meer dan een kwart van de bedrijven hun DMS hiervoor niet en verzendt informatie via andere kanalen. Dit met alle veiligheidsrisico’s van dien.

 

Cloud computing, al jouw bedrijfsinformatie in een container

Integratie, mobility, multi device en cloud computing

Het integreren van softwareapplicaties zien de meeste deelnemende bedrijven als meest actuele IT-trend. Daarnaast beoordeelt bijna de helft van de respondenten de huidige koppeling van applicaties als onvoldoende. Hier valt nog veel winst te behalen. Bij een kwart van de organisaties speelt mobility en multi device op dit moment het meest, maar bij grofweg 10% is bijvoorbeeld het CRM-systeem ook daadwerkelijk toegankelijk vanaf meerdere apparaten. Pas 3% van de deelnemers neemt op dit moment IT af uit de cloud. Dit percentage gaat zeker groeien. Bedrijven oriënteren zich al op clouddiensten, maar blijven terughoudend. Langzaam begint het daadwerkelijke gebruik toe te nemen. Het merendeel van de bedrijven blijft de ontwikkelingen echter afwachten.

Bedrijven oriënteren zich al op clouddiensten, maar blijven terughoudend

Meer over de IT-uitdagingen voor bedrijven in de bouw, techniek en offshore in 2015, is te lezen in het onderzoeksrapport ‘Projectinformatie in optima forma’. U kunt deze kosteloos downloaden. Heeft u een mening over hetgeen wij schrijven? Laat een reactie achter of neem contact op.