Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen grootste uitdaging

Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen grootste uitdaging

Door Yuri Ramdhani

55% van de respondenten vindt het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen de grootste uitdaging voor het aankomende jaar. Dat komt naar voren in een door ons uitgevoerd benchmarkonderzoek onder grote projectmatig werkende organisaties. Voor de enquête zijn 134 bedrijven uit de bouw, techniek en offshore gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Bedrijven streven ernaar dat projecten op een consequente en eenduidige manier uitgevoerd worden. Hiermee proberen zij risico’s te beheersen en faalkosten te reduceren. In de praktijk gaat dit echter vaak mis.

Handboeken blijven gesloten

Zo blijkt uit het onderzoek dat 80% van de organisaties over een kwaliteitshandboek beschikt dat deze processen moet begeleiden. Deze handboeken liggen in de praktijk nog te vaak onaangeroerd in de kast. Slechts 10% maakt hier daadwerkelijk gebruik van. Het gevolg is dat medewerkers de werkprocessen op hun eigen manier interpreteren en uitvoeren. Bovendien verloopt de monitoring op de uitvoering van processen vaak steekproefsgewijs en achteraf.

Het gevolg is dat medewerkers de werkprocessen op hun eigen manier interpreteren en uitvoeren

Uit ervaring weten we dat er in toenemende mate behoefte is om het rendement van projecten te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. Reden te meer om te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Een slim Document Management Systeem (DMS) dat alle projectinformatie voor alle betrokken partijen op één centrale plek aanbiedt, biedt hier kansen.

Een DMS met werkproces ondersteuning begeleidt medewerkers in hun dagelijks werk en via monitoring en rapportages krijgen ze ‘early warning’ indicatoren om tussentijds bij te sturen. Organisaties kunnen met een DMS direct en proactief sturen in projecten, wat leidt tot de beperking van faalkosten, risicobeheersing en betere samenwerking.

Trendrapport: ‘Projectinformatie in Optima Forma’

Het benchmarkonderzoek hebben wij in 2014 uitgevoerd. 134 marktbepalende projectorganisaties tussen de 500 en 25000 fte, actief in de sectoren bouw, techniek en offshore, kregen 25 vragen en 2 stellingen voorgelegd. De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de actuele stand van zaken, de prioriteiten en de aanpak van deze bedrijven om de informatiestromen rondom projecten te verbeteren. Het rapport ‘Projectinformatie in Optima Forma’ is hier gratis te downloaden. Eind 2016 hebben wij dezelfde vragen getoetst in de onderstaande benchmark.

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.