gratis benchmarkrapport

Projectinformatie in optima forma

  • Overzichtelijk rapport naar aanleiding van uitgevoerd benchmarkonderzoek onder 350 marktbepalende organisaties (134 respondenten) in de techniek, bouw en offshore.
  • Uiteenzetting van de actuele stand van zaken met betrekking tot projectbeheer, informatiemanagement, documentbeheer, werkprocessen en veel meer.
  • Nuttige informatie voor professionals die dagelijks bezig zijn met de informatievoorziening en processen rondom projecten.

Vergelijk met branchegenoten