Nieuwe productiviteit

Het is een nieuwe werkdag en een projectleider neemt op zijn sociale intranet het laatste bedrijfsnieuws door. Hij klikt daarna direct door naar de klantdossiers waar hij bij betrokken is. Daar vindt hij onder meer de lopende contracten en de eventuele service calls die openstaan. Ook ziet hij aan welke tenders gewerkt wordt bij deze klant of welke projecten in het verleden zijn uitgevoerd. Daarnaast vindt hij hier de directe link naar de betrokken collega’s waarmee hij het volgende project gaat opstarten. Skype laat zien welke collega’s beschikbaar zijn en hij start in één klik een chat op voor een kort overleg.

Een nieuwe manier van werken

De meeste projectmatig werkende bedrijven willen kennisdeling naar een hoger niveau brengen. Ze willen slimmer samenwerken bevorderen en op één centrale plek alle documenten, teamleden en relevante informatie altijd beschikbaar hebben op elk apparaat. Medewerkers en teamleden willen direct contact leggen met collega’s voor een online vergadering, een chat, samenwerken aan een document of deelnemen aan een ‘sociaal’ gesprek. Zowel in het primaire proces van projectacquisitie, -realisatie en -beheer als in de ondersteunende bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld inkoop, QESH, financieel en HRM, is er behoefte om kennis te delen en samen te werken.

Achterstand op het gebied van informatiemanagement

Projectinformatie zwerft binnen veel bedrijven en is door medewerkers moeilijk terug te vinden. Eén op drie bedrijven in de sectoren techniek, bouw en offshore heeft een achterstand in halen op het gebied van informatiemanagement. Documenten staan op netwerkschijven of zijn te vinden in e-mailboxen van collega’s, opdrachtgevers en partners. Heeft iedereen de juiste en laatste versie van een document? Waar worden belangrijke afspraken, die regelmatig in e-mails worden gemaakt, vastgelegd zodat eenieder deze kan terugvinden? En niet alleen nu, maar ook over vijf of tien jaar? Daar liggen uitdagingen.

Alles over nieuwe productiviteit in je inbox?

Verandering van werkgedrag en transparantie

Gelukkig is er nieuwe (cloud-)technologie beschikbaar om deze uitdagingen mogelijk te maken. Maar de belangrijkste component is de verandering van werkgedrag. Het aanleren van nieuwe manieren van werken in een wereld die veel transparanter is dan 35 jaar geleden. Er is meer technologie beschikbaar dan de gemiddelde werknemer aankan. Dat vraagt een gedoseerde en doordachte aanpak.

Dit alles is niet alleen noodzakelijk om efficiënter en productiever te werken, maar ook om nieuwe en jonge professionals aan te trekken en te behouden. De nieuwste generaties zijn gewend aan extreem gemak als het gaat om delen van informatie en ervaringen. En communicatie staat in het centrum van hun leven. Bedrijven in de techniek, bouw en offshore moeten hierop inspelen en zichzelf moderniseren.

Proactief werken met relevante informatie 

In de nabije toekomst zal software steeds intelligenter worden. Proactieve suggesties van relevante informatie, projecten of collega’s, is hetgeen waar medewerkers in de toekomst meer en meer op kunnen leunen. Het vinden van informatie wordt hierdoor veel eenvoudiger, maar het legt vooral ook verbanden bloot die voorheen niet zichtbaar waren. Denk hierbij aan twee interne projecten in verschillende landen met hetzelfde doel. Om daarvan te profiteren is een goede ingebruikname van bijvoorbeeld Office 365 wel een voorwaarde. Apps als ‘Delve’ doen de rest 

Persoonlijke productiviteit in bedrijf 

Structuur aanbrengen is belangrijk, maar vergeet niet de persoonlijke productiviteit van medewerkers te verhogen. Geef medewerkers de mogelijkheid om kennisdeling en samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Om anders te gaan werken. Een hoger niveau betekent slimmer samenwerken vanaf één centrale omgeving met alle documenten, teamleden en relevante projectinformatie altijd beschikbaar op elk apparaat. En dat geheel in de context van de value chain van uw bedrijf. In elke schakel van deze waardeketen is er namelijk de behoefte om kennis te delen en samen te werken. 

Faalkosten in techniek en bouw terugdringen met Office 365

Gratis eBook

Faalkosten in techniek en bouw terugdringen met Office 365

De economie trekt aan en dat is direct terug te zien in de cijfers van bedrijven in de techniek en bouw. Maar er liggen enkele obstakels op de weg, waardoor bedrijven niet volledig profiteren van de kansen die zich aandienen.

Lees meer over faalkosten reduceren met Office 365 oplossingen.