De belangrijkste business thema’s in de sectoren waar wij ons op concentreren.

Radicaal veranderen vraagt om visie, lef en daadkracht. Onze missie is om technische bedrijven te helpen met hun transformatie. Van cultuuromslag tot en met het omarmen van nieuwe technologie. Om dat te kunnen doen hebben wij als Microsoft- en kennispartner een volledige focus op (internationale) organisaties in de sectoren techniek, bouw en offshore.

Microsoft Dynamics 365 is het intelligente cloudplatform voor business apps

Moderne sales & marketing

Dat de digitale wereld snel verandert, is sterk te voelen in de commercie. Het verwachtingspatroon van de klant is toegenomen, zeker op het gebied van snelheid en kennis. Daarnaast oriënteren bedrijven zich meer online. Hoe speel je hierop in als organisatie in de techniek, bouw of offshore?

customer engagement in bouw en techniek

Nieuwe productiviteit

Organisaties in de techniek, bouw en offshore die tevreden zijn met het rendement dat zij uit hun projecten halen, besteden in het algemeen meer aandacht aan alle afzonderlijke aspecten die het rendement kunnen verbeteren. Zij hebben hun samenwerking en kennisdeling op orde, managen hun projectinformatie goed.

Ziut aan de slag met Office 365

Slimme serviceverlening

Bedrijven in de techniek, bouw en offshore hebben te maken met toenemende verwachtingen van hun klanten. Zij willen zekerheid voor lange termijn, service moet sneller, storingen moeten worden voorkomen, informatie moet bereikbaar zijn en ‘ontzorgen’ is het magische woord.

Hallo collega, hoort u mij?

Office 365 – kennismiddag

Hallo collega, hoort u mij?

Op 9 november organiseren wij een branchebijeenkomst op een bijzondere locatie met o.a.:

  • Microsoft en CTB over de snelle ontwikkelingen rondom Office 365, over teams verbinden en meer productiviteit;
  • Vanderlande en Ziut over hun resultaten, procesverbeteringen en ervaringen met Office 365;
  • Digitale transformatie expert Paul Ossewold vertelt hoe de organisatie van de toekomst er uit gaat zien.

Kom ook als je als technisch bedrijf meer uit Office 365 wilt halen.