Wij schrijven over de belangrijkste IT thema’s,
in branches die wij als beste kennen

Wij helpen bedrijven in de techniek, bouw en offshore met het invoeren van moderne sales & marketing, meer grip te krijgen op projecten, slimmere serviceverlening en het optimaliseren van interne processen.

crm-customer-engagement

Moderne sales & marketing

Dat de digitale wereld snel verandert, is sterk te voelen in de commercie. Het verwachtingspatroon van de klant is toegenomen, zeker op het gebied van snelheid en kennis. Daarnaast oriënteren bedrijven zich meer online. Hoe speel je hierop in als organisatie in de techniek, bouw of offshore?

over CTB xRM

Grip op projecten

Organisaties in de techniek, bouw en offshore die tevreden zijn met het rendement dat zij uit hun projecten halen, besteden in het algemeen meer aandacht aan alle afzonderlijke aspecten die het rendement kunnen verbeteren. Zij hebben hun samenwerking en kennisdeling op orde, managen hun projectinformatie goed.

michelin-fieldservice

Slim service verlenen

Bedrijven in de techniek, bouw en offshore hebben te maken met toenemende verwachtingen van hun klanten. Zij willen zekerheid voor lange termijn, service moet sneller, storingen moeten worden voorkomen, informatie moet bereikbaar zijn en ‘ontzorgen’ is het magische woord.

interne processen op orde

Interne processen op orde

De meeste projectmatig werkende bedrijven willen kennisdeling naar een hoger niveau brengen. Ze willen slimmer samenwerken en op één centrale plek alle relevante informatie altijd beschikbaar hebben. Zowel in het primaire proces van projectacquisitie, -realisatie en -beheer als in de ondersteunende bedrijfsprocessen.