The Voice of SharePoint 2016

The Voice of SharePoint 2016

Door Ad van den Berg

Microsoft werd, naast andere softwaregiganten, jarenlang beschouwd als een softwareontwikkelaar die maar mondjesmaat luisterde naar de daadwerkelijke wensen van haar (eind)gebruikers. Het was dan ook niet eenvoudig om een stukje user input mee te laten nemen in de ontwikkelmethodiek die Microsoft hanteerde. Vaak werd er, in aanloop naar een nieuwe SharePoint versie, eerst een developers preview uitgebracht, waarna SharePointspecialisten fouten konden aanmelden. Op het gebied van interactie met de buitenwereld bleef het daar dan ook vaak bij. Met de nieuwe weg, die Microsoft enkele jaren geleden is ingeslagen met haar cloud strategie, is daar verandering in gekomen. Zo ook bij de totstandkoming van SharePoint 2016, de on-premises variant.

Minder big bang, meer luisteren

Waar Microsoft voorheen nieuwe software of updates uitbracht met een big bang release, een ontwikkelmethodiek waarbij het softwareproduct in één keer wordt uitgebracht op een bepaalde datum, is zij nu veel meer gericht op het frequenter uitbrengen van kleinere updates met zowel foutoplossingen als nieuwe functionaliteit. Met deze nieuwe release strategie is het voor Microsoft veel eenvoudiger geworden om input vanuit klanten en partners te verzamelen en op korte termijn mee te nemen. Of op zijn minst te evalueren. Dit komt met name ten goede bij de cloud proposities. Hierbij volgen de updates zich namelijk vaak in een razend tempo op en hebben de updates over het algemeen een kortere ontwikkeltijd. Er zijn dus meer momenten om naar de buitenwereld te luisteren en om een verzoek ook daadwerkelijk door te voeren.

Het is een strategische, slimme en noodzakelijke manier om het imago van een stramme softwareontwikkelaar te veranderen in dat van een meedenkende en open partner

The Voice of SharePoint 2016

Voor Office 365, waaronder SharePoint Online valt, heeft Microsoft een Uservoice opengesteld. Dit is een community platform waarop SharePointontwikkelaars, IT-professionals, maar ook (eind)gebruikers hun stem kunnen laten horen. Een prachtig medium waarmee Microsoft nu wel degelijk luistert naar wat er door deze community wordt geroepen. Zo heeft het SharePointteam van CTB recentelijk al enkele veel gehoorde wensen in SharePoint Online beschikbaar gekregen, zoals het kunnen aanmaken van Site Collecties via CSOM en het gebruik van een PeoplePicker control in provider hosted apps.

Ook voor SharePoint 2016 bestaat sinds kort een dergelijk Uservoice forum. Onze klanten en wijzelf zullen ook zeker onze voice laten horen in aanloop naar SharePoint 2016. Deze nieuwe versie wordt in april 2016 verwacht. Op de Uservoice kan men zelf ideeën aandragen, maar kan men ook heel eenvoudig stemmen op al aanwezige ideeën. Microsoft geeft vervolgens meer prioriteit als blijkt dat er breder draagvlak is voor een nieuw idee.

Geen stramme softwareontwikkelaar meer

Microsoft is dus hard op weg om op andere manieren in contact te komen en te blijven met haar achterban. De voortdurende verbeteringen die worden aangeleverd zijn van onschatbare waarde voor Microsoft. SharePointklanten en -partners blijven op deze manier betrokken en geïnteresseerd in de software. Ik vind het een strategische, slimme en noodzakelijke manier om het imago van een stramme softwareontwikkelaar te veranderen in dat van een meedenkende en open partner. Mede door deze ontwikkelingen wordt het voor mij als SharePointspecialist nog leuker om mee te denken en te beslissen over uitbreidingen aan ‘s werelds meest gebruikte platform voor documentbeheer en samenwerking.

Gratis eBook

Document Management in de techniek, bouw en offshore

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties in de techniek, bouw en offshore op het gebied van informatie- en document management sterk geïnnoveerd hebben. Bij andere ondernemingen heeft de tijd op dit gebied stil gestaan. Waarom is dat en wat zijn de gevolgen? Download dit gratis eBook en lees meer over smart document management in uw branche.

Facts & figures, best practices, de voorwaarden en vijf vereisten voor smart document management.