Gratis webinar

Sneller innoveren in de techniek en bouw door standaardisatie?

De rol van software voor het gestandaardiseerd uitvoeren van projecten

donderdag 22 maart, 15.00 uur

Door Yuri Ramdhani, Managing Director CTB en Niek Berckmans, Process Information Manager bij Vanderlande.

   Niek Berckmans

Tijdens het webinar licht Niek Berckmans, Process Information Manager bij Vanderlande toe wat bij hen intern de uitdagingen zijn om de snelgroeiende organisatie te faciliteren en klanten tevreden te houden. Dit allemaal rekening houdende met de telkens veranderende technologie. Hij deelt met u de ervaringen hoe Vanderlande dit project doorloopt en hiermee succesvol is om hun processen te standaardiseren en de medewerkers te ondersteunen.

Hierdoor ondersteun je de projectmedewerkers met:

  • Het werken in één centraal beschikbaar en online projectdossier;
  • Het beschikbaar hebben van alle communicatie als e-mail, chat, etc in het projectdossier;
  • Het inzichtelijk maken van de te doorlopen processen in het projectdossier;
  • Het verstrekken van details per processtap;
  • Visualisatie van de procesvoortgang;
  • Goedkeuring van taken;
  • Invoeren van continu verbeteren.

Meer ruimte voor innovatie
Bedrijven in de sector techniek en bouw zijn hard aan de slag met het realiseren van rendementsverbetering in projecten. De praktijk blijkt weerbarstig en een vergissing zit in een klein hoekje en kan het projectrendement onder druk zetten. Daarnaast moet personeel zo efficiënt mogelijk worden ingezet én nieuw personeel goed worden ingewerkt in de huidige steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Standaardisatie in de projectuitvoering is een doorslaggevend instrument in het efficiënt werken en het voorkomen van fouten. Wanneer deze basis goed op orde is, ontstaat meer ruimte voor innovatie om bijvoorbeeld de mogelijkheden van Internet of Things (IoT), Machine Learning en Big Data te benutten.

Standaardisatie in de digitale projectdossiers
Standaardisatie in de digitale projectdossiers biedt veel voordelen. Zo is samenwerken aan documenten en overige projectinformatie met de huidige technologie veel efficiënter. Daarnaast is iedereen op de hoogte van alle afspraken en de actuele stand van zaken in een project. Centrale en online beschikbare dossiers (locatie onafhankelijk en mobiel), waarin versiebeheer automatisch is geregeld, vormen samen met het integreren van alle communicatie in ditzelfde dossier de eerste stap. Wanneer dan ook nog de werkprocessen rondom projecten zijn gestandaardiseerd, documenten en templates worden aangeboden op het juiste moment én in de juiste volgorde, bespaar je veel kostbare tijd en voorkom je onnodige misverstanden en fouten.

Continue verbetering van het proces
Tot slot is er ook veel voordeel te behalen door feedback uit de uitvoering snel te kunnen verwerken in aangepaste processen en instructies. Zo profiteer je direct van een verbeterd proces!

Na het volgen van dit webinar weet je hoe je door standaardisatie van het projectmanagementproces de projectmedewerkers tijd bespaart en procesoptimalisatie kunt doorvoeren door feedback en ‘continuous improvement’.