Smart objects is belangrijke game changer, maar adoptie blijft achter

Een opiniestuk van ons op BouwendNederland.nl

Smart objects belangrijke game changer, maar adoptie blijft achter

Door Tobias van Elferen

Wij vroegen 140 grote bedrijven in de bouw, techniek en offshore naar trends die hen de meeste kansen bieden. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid en alternatieve energie (24%) als de belangrijkste game changer in de sector wordt gezien. De top drie van kansrijke trends wordt aangevuld met smart objects (21%) en nieuwe BIM-toepassingen (20%). De combinatie van internet of things, big data en de analyse daarvan, staan aan de basis van smart objects. Organisaties hebben verschillende doelen bij het inzetten op smart objects, zoals kostenbesparing, productiviteitsverbetering of de verbetering van de totale dienstverlening.

 

Kans versus adoptie

Game changers zijn nieuwe ontwikkelingen die de markt en bedrijfsvoering de komende jaren enorm veranderen. Bijna alle aan de benchmark deelnemende bedrijven zijn al gestart met de implementatie van deze trends in de bedrijfsvoering. Hoewel smart objects als één van de meest kansrijke trends wordt gezien blijft de adoptie hiervan achter. Slechts 15% van de bedrijven is er volop mee bezig en 36% is gestart met het verkennen van de mogelijkheden. Qua adoptie zien we dat een aantal trends al meer common good worden. Met duurzaamheid en alternatieve energie is 85% van de bedrijven al gestart. Ook nieuwe materialen (43%) en cloud computing (42%) worden al vaker toegepast.

Snelle verandering

Veranderingen in de bouw, techniek en maritieme industrie voltrekken zich steeds sneller en komen uit verschillende hoeken. Verdienmodellen staan onder druk. De uitdaging is om tegelijkertijd te innoveren en de organisatorische veranderingen door te voeren die nodig zijn om sneller en slimmer te werken. Bedrijven die nieuwe trends als Internet of Things oppakken en doorpakken, onderscheiden zich van de concurrentie. Hiervoor is een sterk organisatorisch fundament noodzakelijk. Slimme objecten bijvoorbeeld die zich 24/7 laten monitoren, zodat de diagnoses al op afstand zijn te maken, genereren veel data.

Bedrijven die nieuwe trends als Internet of Things oppakken en doorpakken, onderscheiden zich van de concurrentie. Hiervoor is een sterk organisatorisch fundament noodzakelijk

Het inzetten van de juiste ICT-hulpmiddelen om deze data te verwerken, delen en analyseren is essentieel. Oplossingen om gebruikersvoorkeuren en data bij elkaar te brengen om een object echt smart te maken. Aan de ICT zal het niet liggen. De vraag is welke organisaties de verandering succesvol in gang zetten om de voorsprong te pakken.” De onderzoeksresultaten zijn opgetekend in het trendrapport: ‘Ondernemen in het teken van transitie’.

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.