Slimme projectorganisaties gaan in 2015 van reactief naar proactief

Slimme projectorganisaties gaan in 2015 van reactief naar proactief

Door Tobias van Elferen

Technische dienstverleners, bouwbedrijven en organisaties in de maritieme sector zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Om projectrendement te verhogen kijken projectorganisaties onder andere scherp naar faalkostenreductie, risicobeheersing, het verbeteren van (keten)samenwerking en het beter structureren van informatiestromen. Maar ook uitdagingen met betrekking tot de orderportefeuille worden niet vergeten. Voorlopers in de branche zijn meer en meer bezig met de voorspellende waarde voor de gezondheid van een projectorganisatie. Worden er wel goede marges gehaald op projecten die binnengehaald worden? Grote kans dat deze projecten het rendement en daarmee de liquiditeit en solvabiliteit voor de komende jaren gaan bepalen.

 

Keuzes maken, samenwerken en informatie delen

Organisaties die kritisch worden op hun commercieel proces en bewust keuzes gaan maken waar commerciële investeringen gedaan worden, gaan een grote slag slaan. Dat wordt een belangrijke ontwikkeling in 2015. Het is namelijk de truc om van reactief naar proactief te gaan om te bepalen waar men kostbare resources gaat inzetten. Is dat eenvoudig? Nee, dat is een lastige truc. Je hebt als organisatie ten eerste inzicht en overzicht nodig van alle potentiële opdrachten en het moment waarop deze projecten op de markt komen. Ten tweede heb je van al deze potentiële projecten informatie nodig om te kunnen bepalen welke projecten de hoogste scoringskans hebben.

Dat betekent dat je gestructureerd informatie moet verzamelen over aspecten waarvan bepaald is dat ze belangrijk zijn voor de organisatie. Winst is snel te behalen door vanuit de interne organisatie informatie te verzamelen over potentiële opdrachten. Interne samenwerking en het delen van informatie wordt hierbij steeds belangrijker. Bedrijven die dit proces gaan beheersen, beïnvloeden hiermee het rendement voor de komende jaren. Yuri Ramdhani heeft een blog geschreven specifiek over dit onderwerp.

 

Proactief projectmanagement

 

Proactief projectmanagement

Bedrijven willen hun projecten consequent en op een eenduidige manier uitvoeren om zo invloed uit te kunnen oefenen op faalkosten, risico’s en uiteindelijk het projectrendement. Dit streven staat echter vaak in schril contrast met de praktijk. Ten eerste gaat het begeleiden van medewerkers in het volgen van deze processen nog vaak via handboeken of via een intranetapplicatie. In de praktijk maakt echter maar 10% daadwerkelijk gebruik van hun kwaliteitshandboek. Ten tweede verloopt de monitoring op de uitvoering van processen bijna altijd achteraf en steekproefsgewijs. Ingrijpen is dan dus niet meer mogelijk met alle gevolgen van dien.

Ingrijpen is dan dus niet meer mogelijk met alle gevolgen van dien

Wij voorspellen dat organisaties, die in de komende jaren hun projectmedewerkers meer en meer gaan helpen en begeleiden in hun dagelijkse werk, een belangrijke stap gaan maken. Helemaal als hun eigen beschreven werkproces geïntegreerd is met SharePoint en projectleiders in centrale projectdossiers kunnen zien hoe de actuele stand van het project zich verhoudt tot het standaard werkproces. Met andere woorden: van reactief naar proactief projectmanagement. 2015 wordt een prachtig jaar. Het economische klimaat wordt beter en ook wij hebben mooie projecten in het verschiet. Welke uitdagingen heb jij in 2015? Laat een reactie achter of neem contact op.