SharePoint maximaal bruikbaar bij BAM

SharePoint maximaal bruikbaar bij BAM

Door Tobias van Elferen

BAM Techniek heeft de stafafdeling ICT van Koninklijke BAM Groep opdracht gegeven om een geavanceerd Document Management Systeem te implementeren, waarin alle projectgerelateerde processen en documenten worden vastgelegd. BAM ICT heeft ervoor gekozen om dit, samen met CTB, te implementeren op basis van Microsoft SharePoint 2013, aangestuurd vanuit Microsoft Dynamics CRM 2011.

Onmisbaar in dit project is onze SharePoint add-on: CTB ProjectPortaal (nu ondergebracht in onze Office 365 brancheoplossingen). De DMS-oplossing zal gefaseerd worden uitgerold naar alle 1.400 medewerkers van BAM Techniek. BAM Techniek is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, een van de grootste bouwondernemingen van Europa. BAM Techniek ontwerpt installeert, exploiteert en beheert technische installaties voor utiliteitsbouw, industrie, woningbouw en infra.

Onmisbaar in dit project is onze SharePoint add-on: CTB ProjectPortaal

Kwaliteitssysteem

Yuri Ramdhani, commercieel manager bij CTB, over dit project: “BAM Techniek heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet in de standaardisatie van alle werkprocessen over de regio’s heen. De doelstelling daarbij is vooral: duurzame kwaliteits- en resultaatverbetering te realiseren in de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Ter ondersteuning van deze gestandaardiseerde werkwijze is het voor BAM Techniek van belang om over een nauw aansluitend ICT-systeem te beschikken. Deze aansluiting gaat er nu komen. De oplossing gaat het voor de medewerkers eenvoudiger maken om in centrale projectdossiers te werken gestuurd vanuit de werkprocessen. Ook het slimmer omgaan met de contactgegevens van de vele opdrachtgevers en betrokken partners in de projecten van BAM Techniek is hierin van belang.”

Snelle en voorspelbare implementaties

Yuri vervolgt: “Met het project bij BAM Techniek krijgt de samenwerking tussen BAM ICT en CTB verder vorm. Wij zijn er bijzonder trots op de rol als partner voor BAM ICT bij het eerste centraal gestuurde project op applicatieniveau in te vullen. Onze ervaringen in de bouw- en installatiebranche en de visie op de inzet van standaard- en toekomstvaste oplossingen sluiten goed aan bij uitgangspunten voor dit project.

Maatwerkproducten leiden regelmatig tot lastig beheersbare kosten en moeilijkheden bij de introductie van nieuwe versies van software. CTB baseert branchegerichte oplossingen op het Microsoft platform aangevuld met gestandaardiseerde add-ons en maakt hiermee snelle en voorspelbare implementaties mogelijk.”

Gratis eBook

Document Management in de techniek, bouw en offshore

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties in de techniek, bouw en offshore op het gebied van informatie- en document management sterk geïnnoveerd hebben. Bij andere ondernemingen heeft de tijd op dit gebied stil gestaan. Waarom is dat en wat zijn de gevolgen? Download dit gratis eBook en lees meer over smart document management in uw branche.

Facts & figures, best practices, de voorwaarden en vijf vereisten voor smart document management.