Risico beperken en geld verdienen met Monte Carlo

Risico beperken en geld verdienen met Monte Carlo (1/3)

Door Henk van Betuw

Monte Carlo roept misschien in eerste instantie associaties bij je op met een belastingparadijs aan de Middellandse Zee met onder andere z’n casino waar gokken op een gewenst eindresultaat je plotsklaps rijk kan maken. Het is ook de naam van een planningsmethodiek waarmee je juist met een zekere betrouwbaarheid het eindresultaat van een complex geheel van activiteiten kan voorspellen. Anders gezegd, het is een methode waarmee je meer betrouwbare deadlines kan afgeven aan opdrachtgevers en partners.

Het is een methode waarmee je meer betrouwbare deadlines kan afgeven aan opdrachtgevers en partners

Toepassing van deze methodiek op projecten biedt veel voordelen op het gebied van kosten- en doorlooptijdsbeheersing. Het toepassen van Monte Carlo simulaties en concrete voorbeelden kom ik later op terug. Eerst wil ik stil staan bij de normale gang van zaken bij het opstellen van een planning.

Geen project is hetzelfde

De mens is van nature nieuwsgierig, maar is vaak geneigd om risico zoveel mogelijk te mijden. Het komt nog steeds voor dat een project niet eerder wordt opgeleverd dan de afgegeven deadline. Behaalde successen worden geanalyseerd en zoveel mogelijk in concepten en modellen gevat om een volgende keer als richtlijn te kunnen dienen. Zo ook bij het samenstellen van een planning. Benodigde activiteiten, om tot het eindresultaat te komen, worden vaak in een project gevat.

Projecten worden gekenmerkt door een groot aantal activiteiten die in een onderlinge samenhang en vaak door meerdere partijen uitgevoerd dienen te worden om het gewenste eindresultaat te behalen. Ondanks dat projecten de kenmerken van eerder projecten hebben zijn ze toch uniek in hun soort. Dit geldt voor bouwprojecten, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwikkelen en uitrollen van een softwareproduct, het lanceren van een nieuwe website of het maken van een nieuw paspoort.

Beheersen van het project

Om een project beheersbaar te houden worden de ingewikkelde werkzaamheden in kleinere stukken opgedeeld en worden de onderlinge volgorden en afhankelijkheden bepaald. Vervolgens worden personen en materieel toegekend en daarmee per activiteit expliciet een doorlooptijd bepaald. Het totaal aan activiteiten en afhankelijkheden biedt de mogelijkheid de opleverdatum te bepalen. Inzet van meer capaciteit en waar mogelijk activiteiten parallel uitvoeren, zal de opleverdatum vervroegen.

Planningspakket

Projecten worden steeds groter en complexer waardoor men niet meer kan volstaan met een simpel lijstje met activiteiten, waarin de duur en de startdatums van de taken zijn vermeld. Gelukkig is er een scala aan planningssoftware beschikbaar waarmee het mogelijk is het lijstje te vertalen naar een Gantt-kaart. Hierin zijn de uit te voeren activiteiten met hun duur en afhankelijkheden ten opzichte van elkaar aan een kalender te koppelen.

Een voorbeeld van een Gantt kaart

De planningssoftware biedt de mogelijkheid om het zogenaamde kritieke pad van het project te bepalen. Dit wordt gevormd door alle bewerkingen die bij uitloop meteen een minstens even grote vertraging van einde project veroorzaken.

Het kenmerken van die kritieke activiteiten en het bewaken van de startdatums en doorlooptijden is een belangrijke stap voorwaarts in het sturen van het project en het halen van een afgesproken einddatum. Toch zien we nog vaak dat projecten behoorlijk uit de tijd lopen en worden budgetten overschreden.

Ontwikkeling aan opdrachtgeverszijde

Grote en complexe projecten worden meestal met een vorm van gemeenschapsgeld gefinancierd. Mede door economische ontwikkeling worden aan de uitvoerende partijen steeds hogere eisen gesteld met betrekking tot kortere levertijden en een hoge leverbetrouwbaarheid. Steeds vaker dienen de uitvoerende partijen van te voren aan te geven waar de risico’s in het project zitten en wat voor maatregelen ze hiervoor nemen. Ook dient een planning afgegeven te worden waarbij niet alleen de opleverdatum, maar ook de betrouwbaarheid van die opleverdatum moet worden aangegeven. Het concept van de Monte Carlo analyse is hierbij zeer bruikbaar en is soms als tool verwerkt in de planningssoftware.

Risicoanalyse en Monte Carlo

In een volgende blog wil ik meer vertellen over risicoanalyse met behulp van de Monte Carlo methode en hoe dit wordt toegepast in planningssoftware. Onder andere zal ik dan ingaan op de Wet van Parkinson, hoe worden risico’s van budget- en levertijdsoverschrijding bepaald en hoe het voordeel van uniek voortschrijdend inzicht kan worden toegepast om de opleverdatum betrouwbaarder en nauwkeuriger te kunnen bepalen.