Provisioning for Office 365

Een branchespecifieke cloud-oplossing van CTB op basis van Office 365

Provisioning for Office 365 is een ready-to-use brancheoplossing van CTB; specifiek voor bedrijven in de techniek, bouw en offshore. Het doel van Provisioning for Office 365 is het automatiseren en standaardiseren van repetitieve taken die zich voordoen binnen bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan het veelvuldig creëren en inrichten van projectsites in SharePoint en het veilig autoriseren van gebruikers.

Het automatiseren en standaardiseren van veel voorkomende taken vermindert arbeidskosten, voorkomt fouten en vergroot direct de uniformiteit binnen Office 365.

Belangrijkste kenmerken

ctb provisioning

Integreer jouw bedrijfssystemen aan SharePoint

Provisioning for Office 365 kenmerkt zich door een aantal eigenschappen:

  • Het heeft een standaard integratie met andere informatiebronnen – als ERP, CRM en meer – om het hergebruik van al beschikbare gegevens in te schakelen. Dit hoeven niet alleen Microsoft-producten te zijn.
  • Door gebruik te maken van standaard templates kunnen er uniforme SharePoint-sites voor tenders, projecten en andere processen gecreëerd of geüpdatet worden.
  • Toegang en machtigingen voor teams van medewerkers of externe partijen wordt vereenvoudigd en alle functionaliteit van Office 365 – zoals groepen, Yammer en Skype for Business – is beschikbaar.
  • Provisioning for Office 365 wordt gehost, geüpdatet en onderhouden in de veilige Azure cloud van Microsoft.

Flexibele inrichting, de business in control

Met een paar simpele handelingen kan een projectleider zelf een projectsite in SharePoint aanmaken. Aankloppen bij de IT-afdeling is met Provisioning for Office 365 niet meer nodig. Het werk en de kennis worden geautomatiseerd en de IT-afdeling wordt er als het ware tussenuit gehaald. Op basis van business rules worden de projectsites van tevoren ontwikkeld en bepaald. Deze worden ingevoerd zodat ze richting geven in het proces.

Ook worden workflows zo ingericht dat gebruikers automatisch worden geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde documenten en taken; of wanneer een project naar een volgende fase gaat. Op basis van functie kan Provisioning for Office 365 bepalen wie welke informatie kan inzien, wijzigen of beheren.

business in control with SharePoint and Office 365
Standaard software in de cloud

Standaard software in de cloud

Met Provisioning for Office 365 wordt er tijdwinst behaald door het beperken van handelingen. Zo hoeft er niet meer op de IT-afdeling gewacht te worden totdat de projectsite live is. Projecten zijn niet meer afhankelijk van externe afdelingen en betrokkenen in het project kunnen zelf een site opzetten die klaar is voor gebruik. Ook zorgt Provisioning for Office 365 voor uniformiteit. Projectdossiers met bibliotheken en metadata worden geheel automatisch ingericht aan de hand van templates. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie binnen het bedrijf.

Tevens zorgt Provisioning for Office 365 voor een consequent beveiligingsmodel. Centraal toegangsbeheer in SharePoint Online zorgt voor uniforme rollen en rechten over alle projectdossiers heen. Niet alle informatie is in een project voor externen beschikbaar. Door Provisioning for Office 365 te gebruiken weet u zeker dat de toegangsregels bij elke site goed ingeregeld zijn.

Faalkosten in techniek en bouw terugdringen met Office 365

Gratis eBook

Faalkosten in techniek en bouw terugdringen met Office 365

De economie trekt aan en dat is direct terug te zien in de cijfers van bedrijven in de techniek en bouw. Maar er liggen enkele obstakels op de weg, waardoor bedrijven niet volledig profiteren van de kansen die zich aandienen.

Lees meer over faalkosten reduceren met Office 365 oplossingen.