Provisioning for Office 365

Een branchespecifieke cloud-oplossing van CTB op basis van Office 365

Provisioning for Office 365 is een ready-to-use brancheoplossing van CTB; specifiek voor bedrijven in de techniek, bouw en offshore. Provisioning for Office 365 automatiseert en standaardiseert repetitieve taken die zich voordoen binnen bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan het veelvuldig creëren en beheren van projectsites in Office 365 (o.a. Groups, Teams en SharePoint) en het veilig autoriseren van gebruikers.

Provisioning for Office 365 is een hub voor teamwerk. Een chat-gebaseerde werkruimte waar alle functionaliteit van Office 365 samenkomt. Het vervangt handmatig werk, voorkomt fouten en vergroot direct de uniformiteit en samenwerking binnen Office 365.

Belangrijkste kenmerken

ctb provisioning

Integreer jouw bedrijfssystemen

Provisioning for Office 365 kenmerkt zich door een aantal eigenschappen:

  • Door gebruik te maken van standaard templates kunnen er uniforme dossiers in Office 365 (Groups/Teams/SharePoint) aangemaakt en bijgewerkt worden voor tenders, projecten en andere processen. Inclusief content en rechtenstructuur;
  • Toegang en machtigingen voor teams en externe partijen wordt vereenvoudigd en alle functionaliteit van Office 365 is beschikbaar;
  • Provisioning for Office 365 heeft een standaard integratie met andere informatiebronnen – als ERP, CRM en meer – om het hergebruik van al beschikbare gegevens in te schakelen. Dit hoeven niet alleen Microsoft-producten te zijn;
  • Provisioning for Office 365 wordt gehost, geüpdatet en onderhouden in de veilige Azure cloud van Microsoft;
  • Self-service voor eindgebruikers, met de juiste rechten, zorgt voor een hogere adoptie en reduceert werkdruk voor ICT met behoud van een centraal bepaalde structuur.

Flexibele inrichting, de business in control

Met een paar simpele handelingen kan een projectleider zelf een projectsite in Office 365 aanmaken. Aankloppen bij de IT-afdeling is met Provisioning for Office 365 niet meer nodig. Het werk en de kennis worden geautomatiseerd en de IT-afdeling wordt er als het ware tussenuit gehaald. Op basis van business rules worden de projectsites van tevoren ontwikkeld en bepaald. Deze worden ingevoerd zodat ze richting geven in het proces.

Ook worden workflows zo ingericht dat gebruikers automatisch worden geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde documenten en taken; of wanneer een project naar een volgende fase gaat. Op basis van functie kan Provisioning for Office 365 bepalen wie welke informatie kan inzien, wijzigen of beheren.

business in control with SharePoint and Office 365
Standaard software in de cloud

Standaard software in de cloud

Met Provisioning for Office 365 wordt er tijdwinst behaald door het beperken van handelingen. Zo hoeft er niet meer op de IT-afdeling gewacht te worden totdat de projectsite live is. Projecten zijn niet meer afhankelijk van externe afdelingen en betrokkenen in het project kunnen zelf een site opzetten die klaar is voor gebruik.

Provisioning for Office 365 zorgt voor uniformiteit. Projectdossiers met bibliotheken en metadata worden geheel automatisch ingericht aan de hand van templates. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie binnen het bedrijf.

Tevens zorgt Provisioning for Office 365 voor een consequent beveiligingsmodel. Centraal toegangsbeheer zorgt voor uniforme rollen en rechten over alle projectdossiers heen. Niet alle informatie is in een project voor externen beschikbaar. Door Provisioning for Office 365 te gebruiken weet u zeker dat de toegangsregels bij elke site goed ingeregeld zijn.

BAM aan de slag met Provisioning for Office 365 van CTB

BAM was op zoek naar een goede tool voor provisioning om uniformiteit bij de uitrol van projecten te bereiken.

Provisioning for Office 365 bleek het enige off-the-shelf Office 365-product te zijn, dat gelijk klaar was voor gebruik.

BAM kiest brancheoplossing van CTB voor uitrol Office 365