Provisioning voor Office 365

Een branchespecifieke cloud-oplossing van CTB op basis van Office 365

Een ready-to-use brancheoplossing van CTB; specifiek voor bedrijven in de techniek, bouw en offshore die Microsoft Office 365 omarmd hebben. Het doel van Provisioning voor Office 365 is het automatiseren en standaardiseren van repetitieve taken die zich voordoen binnen bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan het veelvuldig creëren en inrichten van projectsites in SharePoint en het veilig autoriseren van gebruikers.

Het automatiseren en standaardiseren van veel voorkomende taken vermindert de arbeidskosten, voorkomt fouten en vergroot direct de uniformiteit binnen Office 365.

Belangrijkste kenmerken

ctb provisioning

Integreer jouw bedrijfssystemen aan SharePoint

Provisioning voor Office 365 kenmerkt zich door een aantal eigenschappen:

  • Het heeft een standaard integratie met andere informatiebronnen – als ERP, CRM en meer – om het hergebruik van al beschikbare gegevens in te schakelen. Dit hoeven niet alleen Microsoft-producten te zijn.
  • Door gebruik te maken van standaard templates kunnen er uniforme SharePoint-sites voor tenders, projecten en andere processen gecreëerd of geüpdatet worden.
  • Toegang en machtigingen voor teams van medewerkers of externe partijen wordt vereenvoudigd en alle functionaliteit van Office 365 – zoals groepen, Yammer en Skype for Business – is beschikbaar.
  • Provisioning voor Office 365 wordt gehost, geüpdatet en onderhouden in de veilige Azure cloud van Microsoft.

Flexibele inrichting, de business in control

Met een paar simpele handelingen kan een projectleider zelf een projectsite in SharePoint aanmaken. Aankloppen bij de IT-afdeling is met Provisioning voor Office 365 niet meer nodig. Het werk en de kennis worden geautomatiseerd en de IT-afdeling wordt er als het ware tussenuit gehaald. Op basis van business rules worden de projectsites van tevoren ontwikkeld en bepaald. Deze worden ingevoerd zodat ze richting geven in het proces.

Ook worden workflows zo ingericht dat gebruikers automatisch worden geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde documenten en taken; of wanneer een project naar een volgende fase gaat. Op basis van functie kan Provisioning voor Office 365 bepalen wie welke informatie kan inzien, wijzigen of beheren.

business in control with SharePoint and Office 365
Standaard software in de cloud

Standaard software in de cloud

Met Provisioning voor Office 365 wordt er tijdwinst behaald door het beperken van handelingen. Zo hoeft er niet meer op de IT-afdeling gewacht te worden totdat de projectsite live is. Projecten zijn niet meer afhankelijk van externe afdelingen en betrokkenen in het project kunnen zelf een site opzetten die klaar is voor gebruik. Ook zorgt Provisioning voor Office 365 voor uniformiteit. Projectdossiers met bibliotheken en metadata worden geheel automatisch ingericht aan de hand van templates. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie binnen het bedrijf.

Tevens zorgt Provisioning voor Office 365 voor een consequent beveiligingsmodel. Centraal toegangsbeheer in SharePoint Online zorgt voor uniforme rollen en rechten over alle projectdossiers heen. Niet alle informatie is in een project voor externen beschikbaar. Door Provisioning voor Office 365 te gebruiken weet u zeker dat de toegangsregels bij elke site goed ingeregeld zijn.

Meer weten over Provisioning voor Office 365?

Hallo collega, hoort u mij?

Office 365 – kennismiddag

Hallo collega, hoort u mij?

Op 9 november organiseren wij een branchebijeenkomst op een bijzondere locatie met o.a.:

  • Microsoft en CTB over de snelle ontwikkelingen rondom Office 365, over teams verbinden en digitale transformatie;
  • Vanderlande en Dynniq over hun resultaten, procesverbeteringen en ervaringen met Office 365;
  • Innovatie-expert Danny Mekic over hoe de organisatie van de toekomst er uit gaat zien.