Project 365 Rendementsscan

5 stappen voor het uitvoeren van een Project 365 Rendementsscan

CTB ziet in de markt voor de techniek, bouw en offshore 3 uitdagingen wanneer het gaat om standaardisering in de uitvoering van projecten:
documentmanagement, communicatie en kwaliteit- en procesmanagement.

De Project 365 Rendementsscan van CTB wordt ingezet om te bepalen hoe je als organisatie een oplossing kunt bieden om deze 3 uitdagingen te beheersen. De Project 365 Rendementsscan bestaat uit 5 stappen die gezamenlijk met de (branche)specialisten van CTB worden uitgevoerd. Hierna heb je een helder beeld waar de te behalen verbeteringen liggen om meer grip te krijgen op de uitvoering van projecten. Hierdoor beschik je over de mogelijkheid om de productiviteit van je medewerkers te verhogen, procesgerichter te gaan werken en de faalkosten op projecten minimaliseren of zelfs te elimineren.

Stap 1: Kick-off

In een eerste stap wordt met stakeholders en/of project owner de aanpak en planning doorgesproken en kan richting worden geven aan het onderzoek. De beoogde projectleden voor de interviews worden bepaald en afspraken voor vervolgsessies worden ingepland.

Project 365 samenwerken

Stap 2: Interviews projectteam

In een aantal interviews wordt samen met de beoogde projectleiders (en andere projectleden) de verbeterpunten in de huidige werkwijze in projecten geïdentificeerd. Er wordt verder ingezoomd op de wijze waarop documentmanagement en communicatie georganiseerd is en er wordt bepaald in welke mate de processen en procedures zijn beschreven. Tevens wordt bekeken of deze ook worden toegepast in de praktijk.

Stap 3: Inventarisatie applicatielandschap

Samen met de ICT verantwoordelijk(en) wordt in kaart gebracht hoe ICT het proces van tenders tot oplevering van een project in de huidige werkwijze ondersteunt. Welke systemen worden gebruikt, door wie en hoe? In het bijzonder wordt de stand van zaken rondom Microsoft Office 365 in kaart gebracht om te kunnen verwerken in het advies voor de realisatie van verbeteringen.

Stap 4: Uitwerken rapport

De CTB consultants werken hun bevindingen uit in een rapport en bepalen het advies. Hierin wordt specifiek aangegeven wat de meerwaarde van Project 365 zal zijn om de verbeteringen op het gebied van rendement te behalen.

Stap 5: Presentatie

Tot slot vindt een presentatie plaats waarin alle bevindingen aan de stakeholders en/of project owner worden gepresenteerd. Tevens wordt een Plan van Aanpak gepresenteerd hoe de adviezen kunnen worden doorgevoerd.

Vraag nu de rendementsscan aan