Productieve projectinformatie dankzij HoloLens en Office 365

Proactieve projectinformatie dankzij HoloLens en Office 365

Door Ruben van Waalwijk

Afgelopen zomer publiceerde ING het rapport Hightech meets business. Conclusie van het rapport is dat de aankomende jaren technologie steeds sneller zal veranderen, wat zal leiden tot nieuwe en efficiëntere processen en betere producten. Maar op welke manier zal deze nieuwe technologie het proces van informatie-uitwisseling binnen projecten gaan verbeteren? En zal SharePoint hier nog steeds een rol bij spelen? In dit blog wil ik daar dieper op ingaan door twee voorbeelden te beschrijven: Office Graph, als onderdeel van Office 365, en de veelbesproken HoloLens.

 

Wat is eigenlijk de toekomst van SharePoint?

Als we het hebben over de toekomst van informatie-uitwisseling binnen projecten dan is het goed om te beginnen met de toekomst van SharePoint. Bestaat SharePoint over enkele jaren nog wel? Dat is een vraag waar op internet en binnen ons bedrijf veel over wordt gediscussieerd. Eén ding is zeker: Microsoft focust zich meer en meer op cloud-oplossingen en daarmee lijkt het merk SharePoint als losstaande oplossing te verdwijnen. In plaats hiervan wordt SharePoint steeds meer in delen verweven in Office 365. Dit betekent niet dat SharePoint volledig verdwijnt. Volgend jaar brengt Microsoft een nieuwe On-Premises versie uit en bij Office 365 zal SharePoint als platform op de achtergrond actief blijven. Documenten die in OneDrive staan worden bijvoorbeeld in SharePoint-bibliotheken opgeslagen.

 

Proactieve projectinformatie met Office Graph

Oké, SharePoint wordt dus op de lange termijn langzaam verweven in Office 365. Maar in hoeverre verbetert dit de manier van informatie-uitwisseling van projectinformatie? Een belangrijke ontwikkeling binnen Office 365, die hierbij van invloed kan zijn, is Office Graph. Deze technologie voorziet andere Office Apps als Delve van data op basis van gebruikersidentiteit en –activiteiten. De onderstaande video geeft goed weer wat Office Graph precies inhoudt.

Een praktijkvoorbeeld: Wij, van CTB, hebben ook te maken met projectteams. Zo hebben we elke eerste maandag van de maand een productmanagement overleg (PMO). Na afloop van het overleg worden de notulen in een map op SharePoint geplaatst. Stel nu dat ik achteraf deze notities zou willen raadplegen, dan dien ik zelf naar de juiste map in SharePoint te gaan om vandaaruit de notities te openen. Office Graph maakt het mogelijk om deze notities na afloop van het overleg proactief aan te bieden. Office Graph weet namelijk dat je lid bent van de PMO-groep, dat je op maandagochtend het overleg had en weet waar de gerelateerde notities staan.

SharePoint speelt en zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het opslaan en uitwisselen van projectinformatie tussen projectteamleden. De mate waarin dit effectief en efficiënt wordt gedaan is van essentieel belang

Proactief projectinformatie uitwisselen met de HoloLens

Onze klanten hebben één ding gemeen. Het zijn vrijwel allemaal projectmatig werkende bedrijven, waarbij projectteams, projectleden en ketenpartners veel informatie en documenten uitwisselen. Het uitwisselen van de juiste informatie is hierbij cruciaal. Een nieuwe technologie die hierbij kan helpen is de HoloLens van Microsoft. Eerder schreef mijn collega Bas Bergsma al over het toepassen van self-service met de HoloLens en de mogelijkheden met betrekking tot BIM. Mooie voorbeelden waarbij nieuwe technologie leidt tot efficiëntere processen en nieuwe producten. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Stel nu dat de functionaliteiten van de HoloLens worden gecombineerd met de nieuwe proactieve manier van informatievoorziening in Office 365. Hoe vindt dan het tonen en verwerken van projectinformatie plaats? Een voorbeeld:

  1. Een werknemer (bijvoorbeeld een installateur of bouwvakker) begeeft zich op een locatie en heeft een HoloLens op. Op basis van indoorlocatiebepaling, met behulp van iBeacons of Wifi-positioning, weet de HoloLens bij welk object hij of zij zich begeeft en welke projectinformatie hierbij hoort.
  2. Op basis van de exacte locatie en de kijkrichting wordt de juiste projectinformatie proactief met Augmented Reality getoond in het gezichtsveld van de gebruiker. De constructiegegevens van het object komen uit BIM en uit Office 365 wordt de nodige projectinformatie gehaald. Hierbij valt te denken aan informatie die in SharePoint per project is opgeslagen. Bijvoorbeeld: de laatste issues bij het object, gerelateerde e-mails, documentatie van het object, contactgegevens van andere projectleden en meer.
  3. Stel dat het object niet meer goed functioneert, dan kan de werknemer via de HoloLens hulp inschakelen van collega’s. Nadat de werknemer het niet werkende onderdeel heeft geselecteerd, wordt automatisch de collega, die als laatst aan het onderdeel heeft gewerkt, gebeld via Skype. De collega kan op afstand meekijken om zo de werknemer ter plaatse van hulp te voorzien.
  4. Zodra de werknemer het object verlaat worden automatisch de wijzigingen opgeslagen in het projectdossier. Inclusief de registratie van de tijd die de werknemer aan het object heeft besteed.

toepassen-van-de-hololens-in-de-techniek-en-bouw

Effectief en efficiënt informatie uitwisselen van essentieel belang

Informatie-uitwisseling binnen projectteams wordt sterk verbeterd dankzij nieuwe technologieën als Office Graph en de HoloLens. Technologieën die ervoor zorgen dat projectinformatie proactief wordt aangeboden op basis van de context waarin een gebruiker zich begeeft. Hierdoor besteedt de gebruiker veel minder tijd aan het ophalen van de benodigde informatie. SharePoint speelt en zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het opslaan en uitwisselen van projectinformatie tussen projectteamleden. De mate waarin dit effectief en efficiënt wordt gedaan is van essentieel belang. Misschien wordt dit wel steeds belangrijker. Wordt vervolgd.