Personele schaarste dwingt dienstverlener tot efficiënter serviceproces

Persbericht

Personele schaarste dwingt dienstverlener tot efficiënter serviceproces

Door Tobias van Elferen

CTB, Microsoft- en kennispartner voor (internationale) organisaties in de techniek, bouw en offshore, signaleert dat veel bedrijven hun resources voor service en onderhoud inefficiënt benutten. Zeker in een tijd waarin veel bedrijven kampen met personele schaarste en steeds veeleisender klanten, is het belangrijker dan ooit om in het serviceproces slimmer met mankracht en logistiek om te gaan. CTB helpt organisaties, die worstelen met deze uitdaging, op weg met een stappenplan en een Field Service-oplossing op maat.

Uitdagingen voor service verlenende bedrijven

Naast vergrijzing van technisch personeel neemt het aantal leerlingen op technische opleidingen af en hebben bedrijven steeds meer moeite om talent vast te houden. Kortom, bedrijven moeten meer doen met minder mensen. Dit onderstreept het belang van een slimmere inzet van resources. Door de digitale transformatie zijn er veel mogelijkheden voorhanden om processen efficiënter te laten verlopen.

Vooral bij medewerkers die in het veld werken, valt met de inzet van ICT nog veel te winnen. Zo kan met Microsoft Dynamics 365 voor Field Service het aansturen van buitendienst specialisten geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld door middel van real-time inzicht in het werk van monteurs die op pad zijn. Dit resulteert niet alleen in een efficiëntere planning en snellere oplossingen, maar stelt bedrijven in staat om hun klanten nog meer te verrassen met hun dienstverlening.

Field Service ebook

Gratis eBook

Verrassen met Field Service

De tijden dat service een kostenpost was voor bedrijven zijn voorbij. Door steeds meer bedrijven in de techniek, bouw en offshore wordt hun service gezien als een mogelijkheid om extra omzet te genereren; Servitization. Bovendien kunt u de klant beter van dienst zijn. En dat is belangrijker dan ooit.

Download gratis dit eBook over field service en servitization en lees meer.

De field service trends, best practices en zeven stappen naar servitization.

Gemiste kansen

Mark Ponsen, Field Service specialist bij CTB: “We constateren dat bedrijven in de techniek, bouw en offshore hun resources nog efficiënter kunnen inzetten. In gesprekken met dienstverleners horen we regelmatig dat bijvoorbeeld een monteur met verkeerde skills, gereedschap of materiaal bij de klant zat. Gemiste kansen die het bedrijf onnodig veel geld en klanttevredenheid kosten. Ik weet dat de welwillendheid van bedrijven er is om met behulp van ICT dergelijke problemen te voorkomen. Het ontbreekt hen alleen vaak aan kennis en tijd om eruit te halen wat er in zit. Zeker als serviceorganisaties hebben besloten om het roer om te gooien en de klant echt centraal gaan stellen.”

Het eBook: ‘Verrassen met Field Service’ geeft verrassende en praktische voorbeelden van partijen die hun Field Service naar het volgende niveau hebben getild. Ook staat er een 7-stappenplan in om bedrijven op weg te helpen.