Microsoft Partner met branchefocus

Radicaal veranderen vraagt om visie, lef en daadkracht. Onze missie is om technische bedrijven te helpen met hun digitale transformatie. Van cultuuromslag tot en met het omarmen van nieuwe technologie. Om dat te kunnen doen hebben wij als Microsoft- en kennispartner al jaren een volledige focus op (internationale) organisaties in de sectoren techniek, bouw en offshore.

Wij helpen klanten met het invoeren van moderne sales & marketing, nieuwe productiviteit en slimme serviceverlening. Hiervoor leveren wij Microsoft-(cloud)technologieën, diensten en eigen brancheoplossingen gebaseerd op Office 365, Dynamics 365, Business Intelligence en Analytics.

Toekomstbestendig ondernemen

De rol van technologie neemt steeds verder toe. Onze klanten, en de klanten van onze klanten, hebben steeds hogere verwachtingen van producten, diensten en service. De technische en economische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit tevoren en dit heeft grote invloed op verdienmodellen, bedrijfsprocessen, bedrijfscultuur en automatisering.

Inmiddels is dit inzicht niet uniek meer. Op grote schaal realiseren bedrijven in de techniek, bouw en offshore zich dat er een antwoord moet komen op deze uitdagingen. Om zichzelf te vernieuwen. Om klantverwachtingen te overtreffen. Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. Om weer voorop te kunnen lopen. De uitdaging waar zij nu voor staan is executie. Hoe realiseer je de benodigde veranderingen?

Nadenken over overmorgen

Om bedrijven te kunnen helpen met hun digitale transformatie stimuleren wij hen om na te denken over overmorgen. Vandaag en morgen krijgt vaak voldoende aandacht, maar waar gaan we naartoe? Dat doen wij zelf ook. Wij voeren regelmatig eigen onderzoek uit in onze markten om actuele businessthema’s te toetsen. Over hoe klanten bediend kunnen worden met een beter en sneller serviceproces. Over het verhogen van projectrendement en productiever werkende medewerkers. Over de invloeden van bijvoorbeeld Machine Learning, Internet of Things en de HoloLens en het proactief aanbieden van informatie en documentatie. Het zijn belangrijke game changers die de huidige manier van werken en klantinteractie gaan beïnvloeden. 

Enkele klanten

Adviesgesprek aanvragen

Over de thema’s die wij behandelen of producten die we aanbieden?

Een team met Microsoft professionals 

Het team van CTB xRM bestaat uit gecertificeerde Microsoft-professionals met kennis van de branche-uitdagingen van overmorgen. Het zijn frontrunners die niet tegenover, maar naast de klant zitten, om businessvraagstukken snel te kunnen vertalen naar de nieuwste Microsoft-(cloud)technologie. Met lef, bezieling, enthousiasme, geestdrift, ijver, inzet, vlijt en werklust worden implementaties opgeleverd binnen de afgesproken scope, budget en planning.

Wanneer slaagt een implementatie? 

Een sterke branchefocus en enthousiasme over Microsoft-(cloud)oplossingen is goed, maar onze ervaring is dat ICT maar een deel van het succes van een software-implementatie bepaalt. Wij geloven in heldere projectdoelstellingen, een duidelijke scope, een solide projectorganisatie, een goed plan van aanpak en opvolging door de opgeleide eindgebruikers. Alle betrokken partijen nemen een actieve rol in de implementatie; van techniek tot en met kennisoverdracht. Alleen dan slaagt een project. 

Adviesgesprek aanvragen

Over de thema’s die wij behandelen of producten die we aanbieden?