Smart Industry Jaarevent 2017 - 5 vragen aan het nieuwe kabinet

Nieuwe kabinet moet Smart Industry versnellen

Door Rob Gasseling

Voorzitters Hans de Boer (VNO-NCW), Ineke Dezentjé Hamming (FME-CWM) en Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie) waren tijdens het Smart Industry Event 2017 heel duidelijk in hun oproep aan het nieuwe kabinet. De drie voorzitters van de ondernemersorganisaties en de 750 aanwezigen hebben een boodschap afgegeven hoe Smart Industry in Nederland met vijf stappen kan versnellen voor een slimme, sterkere en duurzame economie. Om de wereldconcurrentie aan te kunnen moet het nieuwe kabinet meer investeren in Smart Industry. Investeren is goed voor één procent extra economische groei. De boodschap wordt ondersteund met een pamflet en werd aan het einde het evenement door middel van een Twitter-bombardement aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd.

Optimisme, kansen en het Trump-effect

Als belangrijke trend staat met stip op één: verdere digitalisering van alle productie- en bedrijfsprocessen. Daarmee trapte Willem Vermeend enthousiast de dag af als keynote spreker. Snelle technologische innovaties, gevolgen en kansen van het klimaatakkoord, cybercrime, wereldwijde concurrentie en minder vrijhandel maakten de zes trends compleet. Willem benadrukte herhaaldelijk dat industrieel Nederland volop aandacht moet schenken aan deze wereldwijde trends. Volgens Willem bieden technologieën: Drones, Internet of Things (IoT), 3D-printing, Artificial Intelligence (AI), Big Data, Fotonica, Robotica en ook Blockchain kansen voor de industrie. Het levert Nederland enorm veel kansen en miljarden euro’s op.

Meer dreigend van aard is cybercrime en spionage. Het grijpt razendsnel om zich heen en is actueel in het bedrijfsleven (ransomware) en de politiek (beïnvloeding). Deze ontwikkelingen bieden ook weer kansen, aldus Willem. Geen markt groeit sneller dan die van (internet) security. En wat is het effect van het Trump-beleid? Amerikaanse investeringen zullen uit Europa weggetrokken worden, maar het negatieve effect voor de Nederlandse economie zal slechts een half procent zijn. Dat vangen we wel op, volgens Willem.

Smart Industry Jaarevent 2017 - de 6 trends van willem vermeend

Onderwijs en ICT-kernvoorwaarden

De onderliggende boodschap van Willem was een duidelijke oproep aan het adres van industrieel Nederland. Zet in op Smart Industry voordat je achterloopt bij die wereldwijde trends. Nederland moet daarin gaan versnellen. We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie, aldus Ineke Dezentjé Hamming. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hieraan bij te dragen. Daarnaast ondersteunt Smart Industry het onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen voor te bereiden op het werk van morgen. Er moet een brede investeringsagenda komen die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen. Nederland kan de kansen alleen benutten, als we met elkaar in een hogere versnelling komen.

ICT-kernvoorwaarden: We moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Vijf stappen voor een versnelling in een slimme, sterkere en duurzame economie:

  • Het volgende kabinet moet volop inzetten op Smart Industry.
  • Regel structurele financiering voor onderzoek en Fieldlabs.
  • Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: Een actieve ondersteuning door onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
  • Leven Lang Leren: Zonder goed opgeleid personeel geen Smart Industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren.
  • ICT-kernvoorwaarden: We moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Lees meer op www.smartindustry.nl of download het Smart Industry Rapport