Microsoft Dynamics CRM 2013 is here!

Microsoft Dynamics CRM 2013 is here!

Door Daniel Middel

Op 31 juli vond de officiële partner lancering van Microsoft Dynamics CRM 2013 in Nederland plaats op het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol. Bij de eerdere lancering van de Polaris update begin dit jaar, kondigde Microsoft al de komst aan van een enorme update van de huidige CRM 2011 omgeving onder de naam Orion. De update is echter dusdanig, dat we officieel mogen spreken van CRM 2013. Niet alleen voor de eindgebruiker staan er grote veranderingen op het programma, ook voor de functioneel en technisch beheerders van CRM mogen we een hoop verwachten.

 

Niet alleen voor de eindgebruiker staan er grote veranderingen op het programma, ook voor de functioneel en technisch beheerders van CRM mogen we een hoop verwachten

Microsoft is met Dynamics CRM 2013 een nieuwe weg ingeslagen die veel veranderingen met zich mee gaat brengen. Positief? Negatief? We zullen het meemaken als de updates voor zowel On Premise als Online in de herfst van dit jaar beschikbaar komen. Vast staat wel dat de manier waarop we systemen gebruiken en ervaren toe is aan een nieuwe stap. Een stap die Microsoft durft te nemen. Laten we er maar van genieten!

Een korte opsomming:

  • Volledig nieuwe User Interface
  • Multi-entity processen
  • Mobile Client
  • Yammer integratie
  • Outlook Client en directe Exchange synchronisatie
  • Business rules
  • Synchrone workflows
  • FetchXML uitbreidingen

Volledig nieuwe User Interface

Bij de Polaris update mochten we er al een beetje van snoepen, maar met Dynamics CRM 2013 is de UI update volledig. Belangrijkste onderdelen zijn het verdwijnen van de gehele navigatiestructuur (behalve in de Outlook client) en de Ribbon. In plaats daarvan is de inmiddels bekende Windows 8 interface de manier om te navigeren door CRM. De modules Marketing, Sales en Service zijn geïntegreerd in de interface en door middel van een drilldown zijn de onderliggende schermen te zien. En dit alles zonder pop-ups en volledig touch-screen ondersteund. Ideaal voor de mobiele werkers van tegenwoordig. Daarnaast is ieder formulier op de schop gegaan. In een positieve zin dan.

Zoals gezegd bevat het formulier niet langer een navigatiemenu en is ook de Ribbon verdwenen. Er zijn maximaal 7 knoppen zichtbaar om het gebruikersgemak en eenvoud van de applicatie te verbeteren. Daarnaast vormt de Procesflow een essentieel onderdeel van het scherm. Niet langer moet een gebruiker veldjes invullen en keuzelijsten kiezen, maar stelt CRM per procesfase de juiste vragen om aan de nodige gegevens te komen. Het eenvoudig volgen van deze flow voldoet om formulieren te voorzien van informatie.

Multi-entity processen

De procesflows waarmee formulieren voorzien worden van informatie, kunnen over meerdere entiteiten heen gebruikt worden. Dit betekent dat een proces bijvoorbeeld over Lead en Verkoopkans heen gelegd kan worden. Het proces promoveert dan halverwege de lead naar een verkoopkans, zonder dat de gebruiker hiervoor additionele stappen hoeft te maken of in een nieuw scherm werkt. Daarnaast kunnen deze processen voor iedere entiteit (ook custom) ingericht worden, wat tot voor kort alleen mogelijk was op een handje vol entiteiten.

Mobile Client

Tja, wat kan je daar nog meer over zeggen dan dat de volledige interface nu ook mobiel beschikbaar is. En touch-screen enabled. Zo werken we tegenwoordig toch allemaal? Een screenshot zegt genoeg. Eindelijk écht mobiel werken! Microsoft heeft Dynamics CRM 2013 beschikbaar gemaakt voor W8, iOS en Android en ook nog eens rekening gehouden met de wildgroei aan resoluties van mobiele apparaten.

Yammer integratie

Hoewel ook in Polaris al een vast onderdeel van CRM, zijn ook hier aanpassingen aan toegebracht. Zo kunnen externe Yammer groepen toegevoegd worden en zelfs Yammer groepen van niet-CRM gebruikers binnen CRM als IFRAME toegevoegd worden. Voor organisaties die er voor kiezen om géén Yammer te gebruiken (wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen wanneer je aan Social Collaboration gaat doen), blijft de Activity Feed beschikbaar. Deze is overigens ook als app te downloaden op mobiele apparaten, dus zelfs daar is informatie uit CRM als niet-CRM gebruiker te volgen.

Outlook Client en directe Exchange synchronisatie

Dat werd tijd! Van oudsher werd Outlook gezien als de applicatie waarmee e-mails werden verstuurd. In de tijd dat Outlook nog geen vast onderdeel was van een IT infrastructuur, kon met nog met de CRM Email Router e-mails van- en naar CRM sturen, echter was het beheer van deze applicatie nooit een groot succes. Daarnaast bleek de Outlook cliënt altijd een beperking voor automatische e-mails die door workflows verstuurd moesten worden. De gebruiker moest hiervoor altijd online zijn en dus Outlook nodig hebben. Met de Exchange Sync worden activiteiten én contactpersonen direct naar Exchange gestuurd zonder tussenkomst van Outlook. Dit heeft als voordeel dat wanneer de gebruiker in CRM zichzelf of een ander toevoegt als Verbinding bij een Contactpersoon, deze ook vrijwel direct als visitekaartje op een mobiel apparaat beschikbaar kan zijn. Hiervoor was voorheen eerst een Outlook synchronisatie noodzakelijk.

Business rules

“Business Rules is no replacement of JavaScript, but it comes close”. Vooral voor implementatie consultants een welkome uitbreiding in Microsoft Dynamics CRM 2013. Met deze functionaliteit kunnen veelvoorkomende regels zoals verplicht stellen van velden, automatisch invullen van waarden en uitschakelen van velden zonder scripting gerealiseerd worden.

Synchrone workflows

Workflows zijn altijd al één van de krachtigste onderdelen van CRM geweest. Het automatiseren van bedrijfsprocessen in de vorm van ingevulde gegevens, gegenereerde records en uitgezette taken zorgde ervoor dat CRM echt meerwaarde gaf voor een organisatie. Het grootste nadeel bleef echter altijd dat de gebruiker er niets van zag. Pas nadat een scherm opnieuw werd geopend of na enkele seconden werd vernieuwd, was te zien wat de workflow had gedaan. Met Dynamics CRM 2013 is het nu mogelijk een workflow synchroon in te stellen, waardoor deze vrijwel direct een wijziging doorvoert. Gebruikers zien realtime dat er gegevens ingevuld worden op een formulier en kunnen hier direct mee aan de slag. Selecteer bijvoorbeeld een Primaire Contactpersoon op een Account, en het telefoonnummer en e-mail adres van deze contactpersoon is direct te zien op het account formulier. Nog een mooie vervanger van de vele scripts die geschreven moesten worden om dit soort simpele dingen te realiseren.

FetchXML uitbreidingen

Jaren moesten we er op wachten, maar eindelijk is het zover. Ooit wel eens geprobeerd een selectie te maken van alle accounts zonder contactpersonen? Ja natuurlijk, via een omslachtige marktlijst die je vervolgens weer moest evalueren. Of exporteren naar Excel en vervolgens de SQL query aanpassen. In CRM 2013 is de functionaliteit van FetchXML zodanig uitgebreid dat we dit soort grapjes niet langer hoeven te doen, laat staan eindgebruikers uitleggen hoe ze dit zelf kunnen. Grootste uitbreiding is de mogelijkheid om LEFT OUTER JOINS te gebruiken, en dus eindelijk te kunnen selecteren op gegevens die er niet zijn.