Lean (plannen) werkt inspirerend

Lean (plannen) werkt inspirerend

Door Hilda Wortman

Geïnspireerd worden door je werk is natuurlijk super. De laatste tijd ben ik meer bezig met lean en dan met name met lean plannen. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met verschillende mensen die allemaal met lean (plannen) bezig zijn, maar er toch verschillend mee omgaan. Lean plannen houdt in dat alle projectdeelnemers bij elkaar komen om samen een planning te maken. Dit wordt vaak in een Post-It sessie gedaan. Het voordeel hiervan is dat alle projectdeelnemers bij elkaar zijn op één moment en dat alles besproken wordt wat nodig is om een planning voor elkaar te krijgen. Onduidelijkheden worden vooraf besproken en afgetikt. Door deze samenwerking wordt de betrokkenheid en het vertrouwen in en naar elkaar vergroot. Dat is het grote voordeel, samen één doel bereiken.

100% verweven in de manier van werken

Mijn inspiratie deze maand kwam onder andere door een gesprek met Jos Bakker van adviesbureau De Hele Olifant. Wanneer je op hun website kijkt en zoekt, dan kom je het woord lean maar twee keer tegen. En toch zit de hele lean gedachte 100% verweven in hun manier van werken. Het is niet zomaar een proces verbeteren en klaar! Nee, het gaat er om dat je blijft kijken naar hoe er gewerkt wordt. Ook al is een project succesvol afgerond, binnen tijd en binnen het budget. Kijk terug waar er verbeterd zou kunnen worden voor een volgende keer. Het team van De Hele Olifant zorgt ervoor dat dit gedachtegoed in het DNA komt te zitten van medewerkers en dat daardoor het werkplezier groeit. Over terugkijken naar je project heb ik eerder geschreven in mijn blog: Het venijn zit ‘m in de sta(a)rt!

 

Hoe je het ook noemt, lean is gedragsverandering. Werk samen en neem je verantwoordelijkheid

Push en Pull plannen bij Heembouw

Onlangs was ik bij Heembouw, bij een bijeenkomst over de bewustwording van Lean bij Heembouw zelf. Aan de hand van een lean simulatie werden we meegenomen in de gedachtegang van Toyota en wat het verschil is tussen Push en Pull plannen. Bij Heembouw begint het plannen van een project met de Pull-plan sessie. Hierin worden alle belangrijke zaken meegenomen en besproken, waardoor op dat moment (bijna) alles duidelijk wordt voor alle betrokken partijen. Dit is belangrijk om strubbelingen tijdens het project te voorkomen. Dit heeft voor Heembouw al vele mooie projecten opgeleverd. Een voorbeeld van een recent opgeleverd project is: De Tuinstadwijk. Heembouw is nu tien jaar bezig met lean en blijven continu bezig om verbeteringen door te voeren.

 

Lean plannen digitaal weergeven

Zelf heb ik een aantal webinars gegeven over lean plannen: Van Post-It naar digitaal. Hierin heb ik laten zien dat de Post-It sessie het belangrijkste is van het lean planproces en wat je ermee kunt bereiken wanneer het daarna digitaal verwerkt wordt in een planningsprogramma. Dat lean een actueel onderwerp is werd bevestigd door de meer dan 75 deelnemers. De reacties na de webinars waren voor mij inspirerend:

  • “Top dat de werkelijke Post-It sessie in stand blijft. Mooi dat je hierna de planning digitaal opzet om diverse doorsnedes te kunnen maken.”
  • “Aanpassingen die je door kunt voeren maar ook daadwerkelijk ziet wat de gevolgen ervan zijn om daarin bij te sturen of in te springen indien nodig.”
  • “Nog geen programma tegengekomen die lean plannen digitaal zo kan weergeven en waaruit alle mogelijke overzichten te halen zijn.”

Geen oude koeien uit de sloot

De laatste tijd zie je steeds meer jonge, goed opgeleide mensen bij projectmatig werkende bedrijven binnenstromen. Deze mensen zitten vol inspiratie, pakken hun verantwoordelijkheid en tonen betrokkenheid. Dit zijn dé kenmerken om lean samen te werken. Deze nieuwe lichting heeft geen last van een historie bij het bedrijf en haalt geen oude koeien uit de sloot. Dit is mooi, maar het brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Bedrijven krijgen hedendaags te maken met soms wel vier verschillende generaties die allemaal efficiënt en slim moeten samenwerken. Dat moet goed gemanaged worden. De uitdaging zit hem in de durf om deze werknemers de ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Open staan voor veranderingen en nieuwe ideeën. Je zult dan zien dat 1+1 wel 3 of zelfs 4 kan worden.

 

Lean is gedragsverandering

Wat mij opvalt is dat lean een term is wat door nagenoeg iedereen gebruikt wordt en door velen anders wordt geïnterpreteerd. Hoe je het ook noemt, lean is gedragsverandering. Werk samen en neem je verantwoordelijkheid. Attendeer anderen op mogelijke verbeteringen in het proces. Daardoor groei je samen en krijgt het ego niet de overhand. In een blog van Roos Vonk lees je precies wat ik hiermee bedoel. Het gaat om anders omgaan met elkaar dan een aantal jaren geleden en uitgaan van de kracht van anderen. Ook denk ik dat de crisis hieraan heeft bijgedragen. Doordat de duimschroeven zijn aangedraaid, zijn veel mensen anders gaan kijken naar processen. Lean dus!