Is ketensamenwerking de oplossing voor faalkostenreductie

Is ketensamenwerking de oplossing voor faalkostenreductie?

Door Tobias van Elferen

De bouwbranche heeft per jaar te maken met faalkosten die kunnen oplopen tot 6 miljard euro. Dit gaf prof. dr. Jack van der Veen aan tijdens het evenement S@les in de bouw. Deze jaarlijkse bijeenkomst, die voor de derde keer werd georganiseerd, heeft als doel om processen te verbeteren tussen bedrijven die werkzaam zijn in of met de bouwbranche. Het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop- en verkooptransacties staat hierbij centraal. Faalkosten, Supply Chain en samenwerken waren wederom de hot topics. Een verslag.

Faalkosten zijn een direct gevolg van niet goed samenwerken en miscommunicatie

Hoe ontstaan faalkosten?

Faalkosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces onnodig inefficiënt verloopt, het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet dan wel door het feit dat er zaken moeten worden hersteld of vervangen. De meeste faalkosten ontstaan omdat ontwerpen, adviezen, bestekken, contractstukken en verkoopdocumenten niet of onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Het leidt tot onder andere miscommunicatie, verkeerd geïnterpreteerde inzichten over de wijze van bouwen, misverstanden over de te gebruiken materialen en uiteindelijk tot meerwerk en faalkosten.

Is de opdrachtgever er schuldig aan?

Ja, de opdrachtgever is zeker van invloed op de faalkosten gaf prof. Van der Veen tijdens zijn presentatie aan. De lage prijs is dominant. Iedereen heeft alleen belangstelling voor het behalen van zijn eigen doelstellingen. Van der Veen: “Optimale beslissingen van ieder afzonderlijke partij leidt niet automatisch tot optimale beslissingen voor de gehele keten. Daardoor ontstaat er geen gevoel voor gezamenlijk gevoel voor winst, verlies of risico. Daardoor ontstaat er geen samenwerking of een lange termijn relatie.”

Is ketensamenwerking de oplossing voor faalkostenreductie?

Prof. Van der Veen: “Ja! Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken aan een project. Ze zijn indirect gezamenlijk verantwoordelijk voor het tot stand komen van een project. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat een volgend gezamenlijk project makkelijker verloopt. Vooral omdat het vertrouwen onderling is verbeterd door de eerdere samenwerkingen.”

Van der Veen vervolgt: “Ketensamenwerking vraagt om committent voor de lange termijn. Je hebt een visie nodig dat je langdurig de samenwerking met je ketenpartners aangaat. Vooral nu in crisistijd zijn de meeste bedrijven erg gericht op de korte termijn. Als het ergens goedkoper kan, dan stap je gewoon over.”

Conclusie

Faalkosten zijn een direct gevolg van niet goed samenwerken en miscommunicatie. Supply Chain Management of ketensamenwerking vraagt om vertrouwen onderling en daar ligt dan ook vaak het probleem. Als je aan bedrijven vraagt waarom ze samenwerkingen niet aangaan, dan heeft dat vooral met een gebrek van vertrouwen te maken. Daarnaast is een goede en beheersbare informatiestroom van groot belang voor samenwerkingen en het reduceren van faalkosten. Een betere informatiestroom en documentbeheersing tussen de samenwerkende partijen leidt tot betere kwaliteit, betrouwbare looptijden, snellere projecten en minder faalkansen.

Lees ook het verslag ‘Bouw- en installatiesector vraagt om fundamentele cultuuromslag‘ van organisator GS1.

Gratis eBook

Document Management in de techniek, bouw en offshore

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties in de techniek, bouw en offshore op het gebied van informatie- en document management sterk geïnnoveerd hebben. Bij andere ondernemingen heeft de tijd op dit gebied stil gestaan. Waarom is dat en wat zijn de gevolgen? Download dit gratis eBook en lees meer over smart document management in uw branche.

Facts & figures, best practices, de voorwaarden en vijf vereisten voor smart document management.