Gratis onderzoeksrapport

Kennisgedreven serviceverbetering

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd onder 77 (middel)grote technische dienstverleners actief in de sectoren techniek, bouw en offshore, om te achterhalen in hoeverre kennis en informatie ten behoeve van onderhoud en serviceverlening optimaal organisatiebreed gedeeld wordt.

Zien serviceorganisaties de mogelijkheden om met data hun serviceverlening te optimaliseren? Download het onderzoeksrapport en lees meer over:

  • Uitdagingen voor serviceverlenende bedrijven;
  • Het belang van performance/status informatie en andere data;
  • Kennisdeling en het vinden van nieuwe opgeleide resources;
  • Conclusie: data-armoede remt serviceverleners.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Onderzoeksrapport kennisgedreven serviceverbetering

Vul in & download