Grote kansen voor BIM in alle sectoren van de bouw

Grote kansen voor BIM in alle sectoren van de bouw

Door Hilda Wortman

Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘BIMmen in de bouw’. Een onderzoek van BouwKennis en ABN Amro in november 2014. Er liggen bij BIM in alle sectoren en voor alle marktpartijen kansen. Sterker nog: de grootste winst is te behalen in het samenbrengen van verschillende werelden. Meer dan 85% van de ondervraagde bedrijven vindt of verwacht namelijk dat Building Information Modeling of op zijn Hollands het Bouw Informatie Model (BIM) een positief effect heeft op de samenwerking tussen partijen en op de voorbereiding, de uitvoering en het eindresultaat van een project. BIM is hiermee een uitstekend antwoord op de problemen van een gefragmenteerde sector.

De grootste winst is te behalen in het samenbrengen van verschillende werelden

Bouw Informatie Model wordt Bouw Informatie Management

Op zoek naar een manier om efficiënter te werken, kijken bedrijven in de bouwketen steeds vaker naar BIM. Met BIM kan alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces door alle betrokken partijen worden opgeslagen, gebruikt en beheerd. Door technische innovaties, de opkomst van standaarden, maar vooral door de positieve ervaring van bedrijven, wordt het gebruik van BIM steeds breder. Toch is een cultuuromslag nodig in de bouwsector en in de benadering van BIM. BIM is niet meer uitsluitend een 3D-model, maar een koppeling van informatiestromen. BIM verandert dan van een Bouw Informatie Model naar integraal Bouw Informatie Management. Download het rapport en lees meer.

Mate van gebruik BIM per segment

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 100 aannemers B&U, 50 E-installateurs en 50 W-installateurs, die bekend zijn met BIM, gevraagd naar hun gebruik van en mening over de werkwijze van BIM. Deze bedrijven hebben een gemiddeld FTE van 100, oplopend van 10 man personeel tot in enkele gevallen meer dan 1.000. In combinatie met deskresearch rond het Bouwwerk Informatie Model wordt een compleet beeld geschetst van de huidige en toekomstige ontwikkeling van deze werkwijze in de sector en de kansen die dit met zich meebrengt.

 

Meer informatie over BIM:

 

Praktijkverhalen

De Techniek Achter Nederland
BIM, meer dan een technische vernieuwing (van Royal HaskoningDHV)
Ontwerpen in een virtuele wereld (van Royal HaskoningDHV)
Informatierevolutie in de bouw (van Heijmans)
BIM (van Koopmans|TBI)

 

Evenementen

Nationaal BIM Congres 2015 (3 juni)
BIM Praktijkdag 2015 (was op 30 april)
BIMpraat 2015 (was op 9 april)

 

Websites

BIM voor beginners
Bouw Informatie Raad
Het Nationaal BIM Platform
SBRCURnet
BIMregister
Nationaal BIM handboek
Bouw Informatie Modellering
BLDNG360

 

Bedrijven die helpen bij de implementatie van BIM

only BIM
HFB Groep

 

Bron content en beeldmateriaal: rapport ‘BIMmen in de bouw’