Internet of Things: Wie heeft de business case en de ballen?

Internet of Things: Wie heeft de business case en de ballen?

Door Tobias van Elferen

Internet of Things (IoT), oftewel het internet der dingen, je hoort er al veel over maar de praktijk loopt achter. Uit ons onderzoek blijkt dat veel projectmatig werkende bedrijven nog aan de zijlijn staan als het gaat om inzetten van deze game changer. Toch is de verwachting dat IoT uiteindelijk productieprocessen zal verbeteren en oplossingen zal bieden voor een tal van problemen waar we nu nog met gecompliceerde omwegen en inefficiënte manieren oplossingen voor zoeken. En dit is waar wij u bij willen helpen.

 

Succes ligt op de loer

IoT heeft oneindig veel mogelijkheden en hoewel we allemaal de voorbeelden van de slimme koelkast, thermostaat en oven kennen zijn er nog maar weinig lichtende voorbeelden te vinden in de sectoren bouw, techniek en offshore. Wij merken dat innoveren lastig is voor bedrijven. Bedrijven moeten allereerst het lef hebben om vernieuwing door te voeren en vervolgens tijd maken om innovaties te realiseren. Nu wordt dit vaak door de waan van de dag naar de achtergrond geschoven. Ook is het rendement op investeringen niet altijd direct te voorspellen. Je hebt dus ballen nodig om te innoveren, maar succes ligt wel degelijk op de loer. Er kunnen tal van voorbeelden bedacht worden om bedrijfsprocessen te moderniseren waarvan u op de lange termijn voordeel kunt genieten.

In een eerder blog hebben we al geschreven over de toepassingsmogelijkheden van IoT en het verzamelen van data. We gingen onder andere in op slimme meerpalen die zijn voorzien van sensoren. Hierdoor kunnen meerpalen zelf verslag doen, bijvoorbeeld over hoe zij zich in weer en wind standhouden. Correcties kunnen daardoor vooraf doorgevoerd worden, voordat de schade plaatsvindt. Dankzij IoT kunnen complicaties voorkomen worden en is het niet meer nodig om periodiek onderhoud te verrichten.

Informatie koppelen

Maar ook mensen en teams kunnen effectiever worden gemanaged dankzij IoT. In de bouw, techniek en maritieme industrie werkt hooggekwalificeerd personeel vaak van het ene project naar het andere project. Bedrijven moeten hun medewerkers productief houden en zo efficiënt mogelijk inzetten met inachtneming van de werkplek, regels en veiligheid. Gekoppelde sensoren in bijvoorbeeld badges kunnen managers constant informeren waar werknemers zijn, welke vaardigheden en kwalificaties op de projectplaats aanwezig zijn en hoeveel tijd werknemers besteden aan het uitvoeren van een bepaalde taak. Deze informatie kan vervolgens direct gekoppeld worden aan HR, financiën en planningssystemen. Het slim inzetten van personeel kan zo een uitwerking hebben op de gehele bedrijfsvoering.

Microsoft biedt ons de handvaten en uw case biedt ons het probleem. Met onze kennis van de bouw, offshore en techniek nemen wij uw bedrijf mee in de ontwikkeling van IoT

Samen de uitdaging aangaan

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken waarbij IoT bedrijven efficiënter kan maken en wellicht ook wel één binnen uw bedrijf. Inspireren deze voorbeelden u ook om met IoT aan de slag te gaan en heeft u een goede case? Laat het ons dan weten. Wij zoeken bedrijven die met ons een partnership willen aangaan om van innovatieve ideeën werkelijkheid te maken. Microsoft biedt ons de handvaten en uw case biedt ons het probleem. Met onze kennis van de bouw, offshore en techniek nemen wij uw bedrijf mee in de ontwikkeling van IoT. Dus wie heeft de businesscase en de ballen om samen met ons deze uitdaging aan te gaan?

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.