Het belang van data en kennisdeling voor serviceorganisaties

Het belang van data en kennisdeling voor serviceorganisaties

Door Tobias van Elferen

In het voorjaar van 2017 hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder 77 (middel) grote dienstverleners werkzaam in de sectoren bouw, techniek en offshore, om te achterhalen in hoeverre informatie ten behoeve van onderhoud en serviceverlening optimaal organisatiebreed gedeeld wordt. De mogelijkheden om informatie te delen tussen klant en monteur en tussen backoffice en fieldservicemedewerkers zijn in korte tijd fors uitgebreid.

De tijd waarin serviceverleners ’s ochtends op kantoor de planning en het adressenlijstje voor die dag op een papiertje kwamen ophalen, ligt als het goed is lang en breed achter ons. Wie nog wel deze manier van informatiedeling verkiest, zet zijn resources inefficiënt in. Anno 2017 staan we niet alleen continu met elkaar in verbinding, maar ook in toenemende mate met de objecten waar we onderhoud aan plegen.

Rapport: Kennisgedreven serviceverbetering

Door middel van nieuwe technologie wordt er steeds meer data gegenereerd die inzicht geeft in de status van een asset. Dit inzicht biedt serviceverlenende bedrijven volop kansen om hun serviceverlening slimmer in te richten en om hun first-time fix te verhogen.

Alle resultaten hebben we in dit rapport verwerkt.

Hoe gaan serviceorganisaties om met deze rijke informatiebronnen? Weten zij de informatie te vinden, te doorgronden en te benutten op de momenten en locaties waarop het nodig is? Of wordt er volop vastgehouden aan bestaande procedures waardoor het datapotentieel onbenut blijft en er data-armoede ontstaat? Download rapport Kennisgedreven serviceverbetering en lees meer.

Gratis rapport

Kennisgedreven serviceverbetering

Zien serviceorganisaties de mogelijkheden om met data en kennisdeling hun serviceverlening te optimaliseren? 77 (middel)grote technische dienstverleners gaven hun antwoord in onderzoek: Field Service 2017.

Alle resultaten hebben we in dit rapport verwerkt.