Groeiprognose voor de bouwsector

Groeiprognose voor de bouwsector

Door Tobias van Elferen

Het vertrouwen keert geleidelijk terug in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren. In het derde en vierde kwartaal van 2013 zagen we al lichte groei, nam het aantal transacties toe en was er een voorzichtige stijging zichtbaar in het prijspeil. Gelukkig zet deze positieve lijn zich door en stijgt de bouwproductie naar verwachting voor het vierde kwartaal op rij. Een ontwikkeling die sinds 2008 niet meer is voorgekomen. Het is wederom goed nieuws voor de hele bouwketen en juichen de ondernemersorganisaties en geldverstrekkers langzaam steeds harder.

In 2014 hoogste groei in bouwsector

Dit kopt de ING Economisch Bureau in hun kwartaal bericht van 25 april jongstleden. Veel sectoren laten een beperkte groei zien, maar de verwachtingen zijn dat de bouw het hardst gaat groeien van alle sectoren. De bouwbranche heeft duidelijk profijt gehad van het zachte winterweer, maar is het meest geholpen door de tijdelijke verlaging van het btw-tarief.
Voor een hosannastemming is het te vroeg volgens het ING Economisch Bureau. Ongeveer vier op de tien bouwbedrijven geeft aan, ondanks een stijging in werk, nog steeds te weinig opdrachten te hebben om hun personeel aan het werk te houden. Lees hier het hele kwartaal bericht.

De grootste bedreiging voor deze sector is de maritieme kennis. Die kennis is, net als in andere kennisindustrieën, langzaam aan het vervagen

 

Volumemutaties naar bedrijfstak

Klik op afbeelding voor een vergroting

 

UNETO-VNI verheugd over groeiprognose Rabobank

Ondernemersorganisatie UNETO-VNI herkent zich in de voorzichtige omzetgroei van 1,5% voor de technische installatiebranche die de Rabobank signaleert in Cijfers & Trends 2014. Volgens voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI is de bodem van de markt bereikt en begint de branche nu weer omhoog te kijken. De branche-scan van Rabobank laat zien dat er de komende jaren weer perspectief is voor de installatiebranche. Kansen zijn er vooral in de groeimarkten: energiemanagement, (zorg)domotica en veiligheid. Ook de toename van het aandeel installatietechniek in gebouwen en woningen, de steeds grotere complexiteit van installaties en de toenemende aandacht voor het energieverbruik versterken de positie van de installateur. Lees het hele artikel hier.

 

En de maritieme- en offshore industrie?

Het lijkt wel alsof de maritieme- en offshore industrie geen crisis kent of heeft gekend. Nederland is en blijft het maritieme centrum van Europa en heeft deze sterke positie te danken aan een zeer diverse vloot van schepen, een grote havencapaciteit en een veelzijdige maritieme kennisindustrie. Vooral door het opschalen van (internationale) offshore diensten en het ontwikkelen van maritieme (offshore) systemen, is Nederland wereldwijd toonaangevend.

Qua innovatie ligt het accent binnen de maritieme- en offshore industrie op het ontwikkelen en bouwen van slimme en schone schepen, het duurzaam winnen van grondstoffen en wind op zee en het efficiënter maken van havens. De grootste bedreiging voor deze sector is de maritieme kennis. Die kennis is, net als in andere kennisindustrieën, langzaam aan het vervagen. Er zijn dringend investeringen in mensen en leerprocessen nodig om de concurrentie voor te blijven. Lees hier meer over in een publicatie in Maritiem Nederland.

 

Scheepsvloot