Game Changers, het zal mijn tijd wel duren

Game Changers, het zal mijn tijd wel duren

Door Erik Koekoek

CTB heeft met een uitgebreid benchmarkonderzoek de trends, ontwikkelingen, kansen en risico’s onderzocht in de veranderende bouw, techniek en offshore markt. Dit heeft een trendrapport opgeleverd die de grote lijnen duidelijk weergeeft, maar in gesprekken met marktpartijen komen ook de interpretaties, achtergronden en consequenties duidelijk naar voren.

In de afgelopen maanden heb ik de resultaten van het onderzoek bij ruim 50 branchepartijen toegelicht. Deze gesprekken blijken keer op keer zowel voor de bedrijven als voor ons als IT-dienstverlener zeer nuttig en het geeft ons veel inzicht in de kansen en uitdagingen binnen de sector. Mijn bevindingen wil ik in deze blog graag met jullie delen.

De vragen van het benchmarkonderzoek spitsten zich in hoofdzaak toe op vier onderwerpen:

  • Game Changers: ontwikkelingen die de werkwijze beïnvloeden
  • Cultuuromslag: samenwerking en communicatie is duidelijk veranderd
  • Projectrendement: transparantie vraagt om nog meer efficiency
  • Commerciële organisatie: focus en kennis bepalen de keuze

De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de toepassings-mogelijkheden nemen snel toe. De maritieme sector loopt hierin duidelijk voorop

Game Changers hebben invloed

Vandaag richt ik mij op de Game Changers. De wereld verandert en dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De manier van werken verandert voortdurend en steeds meer branches krijgen te maken met rigoureuze Game Changers. Easyjet, Airbnb, Uber, we kennen de voorbeelden allemaal en de meeste mensen die ik spreek zijn ervan overtuigd dat ook hun organisatie met dergelijke grote wijzigingen te maken kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd blijft iedereen ongestoord op de traditionele manier doorwerken en hoopt dat het hun tijd wel zal duren. Weinig bedrijven spelen hier concreet op in.

Innoveer of verdwijn

Nieuwe trends en ontwikkelingen kun je niet naast je neerleggen. Maar iedere nieuwe gadget en machine aanschaffen en uitproberen is zeker niet de oplossing. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en trends, die vandaag als niet relevant voor de bedrijfsvoering worden ervaren, kunnen over enkele maanden essentieel zijn om nieuwe opdrachten binnen te halen. En wat als er nieuwe spelers opstaan met een totaal ander businessmodel? Lagere kosten, een langere levensduur of kortere realisatietijden kunnen de concurrentieverhoudingen volledig omdraaien. Wie niet mee innoveert heeft hoogstwaarschijnlijk een aflopend businessmodel.

 

Maritieme sector loopt voorop

In het onderzoek hebben we een aantal trends en ontwikkelingen onderzocht: Smart Objects (Internet of Things), 3D-printing, nieuwe materialen, robotica, cloud computing, duurzaamheid en BIM. Opvallend is dat al deze ontwikkelingen algemeen herkend worden in de verschillende branche. Het één in een volwassener stadium dan het ander, maar het zijn allemaal trends die langzaam meer aandacht beginnen te krijgen. Opvallend is dat 3D-printing tijdens het onderzoek eind 2015 voor veel bedrijven nog minder actueel was, terwijl zij zich hier vijf maanden later inmiddels wel in verdiepen. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de toepassingsmogelijkheden nemen snel toe. De maritieme sector loopt hierin duidelijk voorop.

 

Smart Objects en data zorgen voor andere verdienmodellen

Ook robotica krijgt in snel tempo meer toepassingen, zowel in vaste als in mobiele toepassingen. Met de inzet van Smart Objects (Internet of Things) is men over het algemeen al veel verder. Data wordt op grote schaal teruggegeven door installaties en objecten. Data-analyse, verrijking en voordelen halen uit deze informatie is op dit moment de prioriteit en bedrijven zijn hier volop mee bezig. Ook geeft de teruggemelde data mogelijkheden voor andere verdienmodellen en contracten op basis van ‘pay per service’. Internet of Things biedt dus kansen.

In de volgende blog zal ik ingaan op de cultuuromslag. De markt is veranderd, klanten zijn veranderd, de vergrijzing van het personeel is ten einde en we maken ons op voor een nieuwe samenwerking. Bedrijven zien het wel, maar hebben moeite om te innoveren. Waar ligt dat aan?

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.