Terug naar FAQ
  • Veelgestelde vraag over Asta Powerproject

Waar kan ik de “oude” menukeuzes in het Lint vinden?

Deze FAQ is ontworpen om u te helpen uw favoriete menu-opdrachten en knoppen terug te vinden wanneer u begint met het werken met  Asta Powerproject in de Lint modus. Het somt alle menu-opdrachten en werkbalkknoppen van Asta Powerproject op en geeft de locatie aan van alle overeenkomstige opdrachten op het Lint.

Bestand menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Nieuw Bestand | Nieuw
Openen Bestand | Openen
Sluiten Bestand | Sluiten
Opslaan Bestand | Opslaan
Opslaan Als Bestand | Opslaan Als
Eigenschappen Bestand | Info | Geavanceerde Eigenschappen
Verwijderen Bestand | Verwijderen
Baseline / What If Manager Project | Eigenschappen | Baseline Manager
Afdrukvoorbeeld Bestand | Afdrukken | Afdrukvoorbeeld
Afdrukken Bestand | Afdrukken | Nu Afdrukken
Afdrukopties Bestand | Afdrukken |  Afdrukopties
Recente Projecten Lijst Bestand | Recent
Afsluiten Bestand | Afsluiten

Bewerken menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Ongedaan maken Op de Snelle Toegang werkbalk
Opnieuw Op de Snelle Toegang werkbalk
Alles sinds Opslaan Ongedaan maken Project | Gegevens | Alles Ongedaan maken Sinds Opslaan
Knippen Start | Klembord | Knippen
Kopiëren Start | Klembord | Kopiëren
Plakken Start | Klembord | Plakken | Plakken
Inhoud Plakken Start | Klembord | Plakken | Inhoud Plakken
Eigenschappen Op de Snelle Toegang werkbalk
Voortgang Invoeren Start | Voortgang | Invoeren Voortgang | Invoeren Voortgang
Voortgang via Allocaties berekenen Start | Voortgang | Invoeren Voortgang | Voortgang via Allocaties
Voortgang Invoermodus Start | Voortgang | Invoeren Voortgang | Voortgang Invoermodus
Verwijderen Start | Bewerken |
Verwijderen en Herlinken Start | Klembord | Toevoegen/Verwijderen Links | Verwijderen en Herlinken
Link Van/Naar Start | Planning | Toevoegen/Verwijderen Links | Toevoegen Link
Taken Linken Start | Planning | Toevoegen/Verwijderen Links | Taken Linken
Links van Taken  Verwijderen Start | Planning | Toevoegen/Verwijderen Links | Links van Taken  Verwijderen
Vlag Start | Planning | Vlag
Hammock Leden Project | Hammocks | Hammock Leden
Alles Selecteren Start | Bewerken |
Selecteer met Filter Start | Bewerken |
Links Selecteren Start | Bewerken |
Zoeken Start | Bewerken |
Vervangen Start | Bewerken |

View menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
View | Nieuw View | Views | Nieuw
View | Eigenschappen View | Views | Eigenschappen
View | Opslaan Als View | Views | Opslaan Als
View | Sluiten Sluit het tabblad waarin de view wordt weergegeven
View | Bibliotheek Verkenner View | Toon | Bibliotheek Verkenner
View | Allocatie View Allocatie | Alloceren | Allocatie View
View | Voorgangers & Opvolgers View | Views | View | Voorgangers & Opvolgers
View | Zaagtand Voortgang View | Views | View | Zaagtand Voortgang
View | Pad naar Taak View | Views | View | Pad naar Taak
View | View Lijst View | Views | View
View | Meer Views View | Views | View | Meer Views
Tabel  | Nieuw View | View Gegevens | Tabel  | Nieuw
Tabel  | Eigenschappen View | View Gegevens | Tabel  | Eigenschappen
Tabel  | Opslaan Als View | View Gegevens | Tabel  | Opslaan Als
Tabel  | Tabel  Lijst View | View Gegevens | Tabel
Tabel  | Meer Tabellen View | View Gegevens | Tabel  | Meer Tabellen
Filter | Nieuw View | View Gegevens | Filter | Nieuw
Filter | Eigenschappen View | View Gegevens | Filter | Eigenschappen
Filter | Opslaan Als View | View Gegevens | Filter | Opslaan Als
Filter | Geen Filter View | View Gegevens | Filter | Geen Filter
Filter | Filter Lijst View | View Gegevens | Filter
Filter | Meer Filters View | View Gegevens | Filter | Meer Filters
Sortering | Nieuw View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Nieuw
Sortering | Eigenschappen View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Eigenschappen
Sortering | Opslaan Als View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Opslaan Als
Sortering | Natuurlijke Volgorde View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Natuurlijke Volgorde
Sortering | Sortering/Groepering Lijst View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen
Sortering | Tabel Kolom View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Tabel Kolom
Sortering | Meer Sorteringen View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen | Meer Sorteringen/Groeperingen
Nieuw Histogram View | Grafiek | Nieuw Histogram
Verwijderen Histogram View | Grafiek | Verwijder Histogram
Nieuwe Line of Balance View | Grafiek | Nieuwe Line of Balance
Verwijderen Line of Balance View | Grafiek | Verwijder Line of Balance
Histogram View Opmaak | Weergeven/Verbergen |
Project View Opmaak | Weergeven/Verbergen |
Eigenschappen View         Op de status balk
Werkbalken Niet beschikbaar in Lint modus
View Vernieuwen Druk op F5
Inzoomen                                                    Op de statusbalk

 

Invoegen menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Balk Start | Invoegen | Balk | Balk
Balk aan einde van Samenvatting Start | Invoegen | Balk | Balk onderaan Samenvattingstaak
Hammock Start | Invoegen | Hammock
Pagina-einde Rechtsklik  op Balk en selecteer Pagina-einde
Repeterende Taak Start | Invoegen | Repeterende Taak
Toevoegen Kolom View | View Gegevens| Toevoegen Kolom
Notitie Veld Rechtsklik  in de Notitie en selecteer veld
Tekstnotitie Opmaak | Notities | Tekstnotitie
Illustratie Opmaak | Notities | Illustratie
Object Opmaak | Notities | Object

Opmaak menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Opmaak Cellen Start | Lettertype |
Lettertype Start | Lettertype |
Weergave Knoppen Opmaak | Weergeven/Verbergen
Opmaak Balkkaart Opmaak | Opmaak | Opmaak Balkkaart
Kalenderschaal Opmaak | Opmaak | Kalenderschaal
Rasterlijnen Opmaak | Opmaak | Rasterlijnen
Horizontale Lijnen Opmaak | Opmaak | Horizontale Lijnen
Standaard Tabel  Lettertypes Opmaak | Tabel | Standaard Tabel  Lettertypes
Project View Lettertype Rechtsklik  in project view en selecteer Project View Lettertype
Verberg Gemarkeerde Items Opmaak | Weergeven/Verbergen|

 

Extra menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Spelling View | Controleren | Spelling
Herberekenen Start | Planning | Herberekenen Groep
Levelling van Hulpmiddelen Allocatie | Extra | Levelling van Hulpmiddelen
Risico Analyse Project | Gegevens | Risico Analyse
Hulpmiddel Zoeken Allocatie | Extra | Hulpmiddel Zoeken
Hulpmiddelen Importeren Allocatie | Extra | Hulpmiddelen Importeren
Publiceer Allocatie | Extra | Publiceer | Publiceer
Inboeken/Uitboeken | Uitboeken Project | Gegevens | Inboeken/Uitboeken | Uitboeken
Inboeken/Uitboeken | Inboeken Project | Gegevens | Inboeken/Uitboeken | Inboeken
Inboeken/Uitboeken | Uitboeking opheffen Project | Gegevens | Inboeken/Uitboeken | Uitboeking opheffen
Inboeken/Uitboeken | Labelen voor Uitboeken Project | Gegevens | Inboeken/Uitboeken | Labelen voor Uitboeken
Work Breakdown Structure Project | Eigenschappen | Work Breakdown Structure
Taak ID (WBN) Nummering Project | Eigenschappen | Taak ID (WBN) Nummering
Unieke Taak ID Nummering Project | Eigenschappen | Unieke Taak ID Nummering
Gebruikersvelden Manager Project | Eigenschappen | Gebruikersvelden Manager
Wachtwoorden Bestand | Info | Wachtwoorden
Afscherm Opties Bestand | Info | Afscherm Opties
Eigenschappen naar Standaard kopiëren Rechtsklik  op item en selecteer Eigenschappen naar Standaard kopiëren
Allocaties naar Groep kopiëren Rechtsklik op Taak  en selecteer Allocaties naar Groep kopiëren
Macro’s | Macro’s View | Macro’s | Macro’s | Macro’s
Macro’s | Visual Basic Editor View | Macro’s | Macro’s | Visual Basic Editor
Macro’s | Macro’s Laden View | Macro’s | Macro’s | Macro’s Laden
Macro’s | Macro’s Opslaan View | Macro’s | Macro’s | Macro’s Opslaan
Balkkaart Standaards Project | Eigenschappen | Balkkaart Standaards
Email en Publiceer Opties Allocatie | Extra | Publiceer | Email en Publiceer Opties
Aanpassen Rechtsklik op het Lint  en selecteer Aanpassen
Opties Bestand | Opties

Rapporten menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Nieuw Tabellarisch Rapport Project | Gegevens | Rapporten | Nieuw Tabellarisch Report
Tabellarische Rapporten Lijst Project | Gegevens | Rapporten
Meer Tabellarische Rapporten Project | Gegevens | Rapporten | Meer Tabellarische Rapporten

Venster menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Nieuw Tabblad View | Tabblad | Nieuw Tabblad
Horizontaal View | Tabblad | Horizontaal
Verticaal View | Tabblad | Verticaal
Vensterpositie herstellen View | Tabblad | Vensterpositie herstellen
Tabbladen Lijst Klik tussen de op dit moment openstaande tabbladen

Help menu

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Asta Powerproject Help Bestand | Help | Help
Asta Powerproject Tutorial Bestand | Help | Asta Powerproject Tutorial
Wat is dit? Niet beschikbaar in de Lint modus
Asta op het Web Bestand | Help | Asta op het Web
Gebruikersservice Bezoek www.ctbxrm.nl
FAQ op het Web Bestand | Help | Technische Support
Activeren | Activeren Software Bestand | Activering  | Asta Powerproject | Activeren
Activeren | Verplaats Licentie Bestand | Activering  | Asta Powerproject | Verplaats Licentie
Activeren | Leen Licentie Bestand | Activering  | Asta Powerproject | Leen Licentie
Activeren | Risk | Activeren Risk Bestand | Activering  | Risico Analyse | Activeer
Activeren | Risk | Verzoek Trial Bestand | Activering  | Risico Analyse | Verzoek Trial
Activeren | Risk | Verplaats Licentie Bestand | Activering  | Risico Analyse | Verplaats Licentie
Activeren | Licentie  Status Bestand | Activering  | Asta Powerproject
Gebruikers niveau Niet beschikbaar in de Lint modus
Over Asta Powerproject Bestand | Help | Aanvullende Versie en Copyright Informatie
Schakelen naar Lint Modus Niet beschikbaar in de Lint modus

Standaard werkbalk

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Nieuw Bestand | Nieuw
Openen Bestand | Openen
Opslaan Bestand | Opslaan
Afdrukken Bestand | Afdrukken | Afdrukopties
Afdrukvoorbeeld Bestand | Afdrukken | Afdrukvoorbeeld
Spelling check View | Controleren | Spelling
Knippen Start | Klembord | Knippen
Kopiëren Start | Klembord | Kopiëren
Plakken Start | Klembord | Plakken | Plakken
Ongedaan maken         op de Snelle Toegang werkbalk
Opnieuw         op de Snelle Toegang werkbalk
Eigenschappen         op de Snelle Toegang werkbalk
Tekstnotitie Opmaak | Notities | Tekstnotitie
Bibliotheek Verkenner Openen View | Toon | Bibliotheek Verkenner
Verwijderen Rechtsklik  item en selecteer Verwijderen
Muiscursor Locatie View | Toon |
Zoom                                  op de Statusbalk
Wat is dit? Niet beschikbaar in de Lint modus

Balkkaart werkbalk

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
1 niveau omhoog op de Snelle Toegang werkbalk
Project View Opmaak | Weergeven/Verbergen |
Selecteer een View om te openen View | Views | View
Selecteer een Tabel om toe te passen View | View Gegevens | Tabel
Selecteer een Filter om toe te passen View | View Gegevens | Filter
Selecteer een Sortering/Groepering om toe te passen View | View Gegevens | Sorteren/Groeperen
Uitspringen Start | Hiërarchie |
Inspringen Start | Hiërarchie |
Samenvatten Start | Hiërarchie | Samenvatten
Verplaats balken naar kaart Start | Hiërarchie | Verplaats balken naar kaart
Oprollen taken Start | Hiërarchie |
Uitrollen taken Start | Hiërarchie |
Toon Start | Hiërarchie | Toon Tot Niveau
Toon subtaken Start | Hiërarchie |
Verberg subtaken Start | Hiërarchie |
Allocatie view openen Allocatie | Alloceren | Allocatie View
Selecteer vlag Start | Planning | Vlaggen
Link Taken Start | Planning | Links | Link Taken
Voortgang Invoermodus Start | Voortgang | Invoer Voortgang | Voortgang Invoermodus
Snapping tijdseenheid View | Toon |
Herberekenen Groep Start | Planning | Herbereken Groep
Ga naar Selectie Start | Bewerken |
Verberg/Toon gemarkeerde Items Opmaak | Weergeven/Verbergen |
Toon het dialoogvenster WBS management Project | Eigenschappen | Work Breakdown Structure

Opmaak werkbalk

Locatie in Werkbalk modus Locatie in Lint modus
Lettertype Start | Lettertype |
Grootte Start | Lettertype |
Vet Start | Lettertype |
Cursief Start | Lettertype |
Onderstrepen Start | Lettertype |
Voorgrondkleur Start | Lettertype |

Werkbalk

In de Lint modus bevinden zich alle knoppen van de Weergave Knoppen werkbalk in de Weergeven/Verbergen groep op het Opmaak Tabblad.

Hulpmiddel Modellering werkbalk

In de Lint modus bevinden zich alle knoppen van de Hulpmiddel Modellering werkbalk in de Hulpmiddel Modellering groep op het Allocatie Tabblad.