Terug naar FAQ
  • Veelgestelde vraag over Asta Powerproject

Hoe moet ik de prognoseschaal instellen in Powerproject?

Om prognoseschaal goed op uw scherm te krijgen dienen er twee kalenders te zijn:

  • een kalender met alleen de vrije dagen en weekenden (gepland vrij)
  • een kalender met dezelfde inhoud, aangevuld met verletdagen (gepland en ongepland ” vrij” )
  • eerste schaal is de kalender die ook op de taken aanwezig is
  • bij het eerste tabblad van Opmaak kalenderschaal… “alle niet werktijd opvouwen” aanvinken
  • in het afdrukmenu op tabblad Schaal aangeven Horizontale verschaling op “Uit”

Kiezen voor de prognose als 1e schaal, direct tegen de planning aan, betekent dat die kalender ook aan de taken moet worden toegekend, Consequentie is dat de data in de Tabel geprognosticeerde data is.