Terug naar FAQ
  • Veelgestelde vraag over Asta Powerproject

Het aantal werkbare dagen op het beeldscherm komt ​niet overeen met aantal op het afdrukvoorbeeld en de afdruk.

Bij de printopties dient de horizontale verschaling uitgezet te worden ingeval u met 2 kalenderschalen werkt.

4e plaatje.png