Cloud Computing, gaat er bij u een lampje branden

Cloud Computing, gaat er bij u een lampje branden?

Door Bram de Jager

Om elektrisch licht de huiskamer binnen te krijgen was de gloeilamp noodzakelijk. Aan deze uitvinding hangt vooral de naam van Thomas Edison, en dat is vreemd. Het was namelijk Humphry Davy die 10 jaar eerder al had aangetoond dat elektrisch licht mogelijk was. Waarom dan toch iedere keer de naam Edison? De voornaamste reden is dat het Edison was die in 1882 ’s werelds eerste elektriciteitscentrale in gebruik nam.

Met deze centrale leverde hij stroom aan 59 klanten in Lower Manhattan, waardoor zij gebruik konden gaan maken van de lamp en elektrische licht gemeengoed werd. Vergelijk dit nu eens met de ontwikkelingen van Cloud Computing. Is het principe hierachter echt zo nieuw als we allemaal denken? Lees door, dan stel ik u aan het einde deze vraag nogmaals.

Cloud Computing zal gemeengoed moeten worden om toenemende vragen vanuit de business te kunnen beantwoorden

“De business wil functionaliteit, geen elektriciteitscentrale”

De mens had in 1882 behoefte aan licht in hun leven. Het was voor hen echter onmogelijk om zelf elektriciteit op te wekken, laat staan een elektriciteitscentrale draaiende te houden. Hoewel we dit dus al wisten hebben de meeste organisaties in de afgelopen 30 jaar wel een eigen elektriciteitscentrale gebouwd. Deze proberen ze tot op de dag van vandaag goed te beheren. Tot enige jaren geleden, toen deze centrales alleen bedoeld waren voor het genereren van een beperkte hoeveelheid elektriciteit, was dit op zich goed te doen. Vanwege de toenemende vraag wordt dit echter steeds complexer, zo niet onmogelijk.

“De business wil beschikbaarheid. Van de elektriciteitscentrale en voor gloeilampen”

De eerste elektriciteitscentrales bouwde Edison in New York en London. Dit had tot gevolg dat de bedrijven en burgers in de directe omgeving van deze centrales gebruik konden maken van de elektriciteit die gegenereerd werd. Langzaam kwamen er nieuwe centrales bij en in 1886 kwam ook in Nederland elektriciteit beschikbaar. De centrale van N.V. Elektrische Verlichting Kinderdijk liet 350 lampen in de omgeving branden. Al snel werd de centrale uitgebreid en kwamen er 21 straatlantaarns bij.

“De business wil door en niet geremd worden door de (beperkte) capaciteit van de elektriciteitscentrale”

De centrale van Kinderdijk werd voorzien van een draad van drie kilometer. Deze voorzag de aangesloten bedrijven en burgers van stroom. Een uitvinder, die in de buurt woonde en op het elektriciteitsnet was aangesloten, kwam op het idee zijn huis uit te rusten met een elektrische lift. Zo hoefde zijn vrouw en hij niet de trap te nemen om naar bed te gaan. Het probleem was alleen dat de capaciteit van de centrale niet toereikend was en alle lampen in de omgeving begonnen te knipperen als de lift werd gebruikt. Omdat de verouderde centrale niet kon worden uitgebreid was de enige oplossing een verbeterde, nieuwe en duurdere centrale.

Volgens Stephen Fry moeten we anders gaan denken.

“De business wil betrouwbaarheid en niet afhankelijk zijn van één centrale en een paar mensen”

In ons dagelijks leven zijn we erg afhankelijk geworden van het wel of niet functioneren van ons stroomnetwerk. Om in onze behoeftes te voorzien is Nederland inmiddels voorzien van meer dan 65 elektriciteitscentrales. Maar toch komen er nog storingen voor. Onlangs werd het Mediapark getroffen door een stroomstoring en lag tijdelijk de publieke omroep plat. Het veel bekeken en populaire programma Studio Voetbal zat letterlijk in het donker. Oorzaak was de test van de noodstroomvoorziening die anders liep dan verwacht.

Op dat moment is weer eens gebleken dat onze maatschappij grotendeels tot stilstand komt en bedrijven en huishoudens verre van optimaal functioneren zonder stroom. Dit is niet alleen vervelend, maar kost ook erg veel geld.

Verzoek en conclusie

Nu stel ik u de vraag nogmaals. Is het principe achter Cloud Computing echt zo nieuw als we allemaal denken? Vervang in de bovenstaande alinea’s nu eens de volgende woorden en lees de tekst dan nog eens.

  • Elektriciteitscentrale > Serverpark;
  • Gloeilamp >  PC of Laptop;
  • Straatlantaarn > Smartphone;
  • Lift > Tablet;
  • Test > Dagelijks beheer;
  • Noodstroomvoorziening > Infrastructuur;
  • Maatschappij > Organisatie.

U zult zien dat er een opvallend vergelijk te maken is en dat het principe Cloud Computing helemaal niet zo nieuw is. Net als een eeuw geleden moeten we allemaal nog een beetje wennen aan het feit dat we dit soort diensten aangeboden krijgen. De tijd heeft ons echter geleerd dat vooruitstrevende ideeën sneller wennen dan we vooraf dachten. Ook Cloud Computing zal dus gemeengoed moeten worden, om de toenemende vraag aan beschikbaarheid, schaalbaarheid en flexibiliteit uit de business te kunnen beantwoorden. Zeker als we dit voor de prijs van een gloeilamp willen doen. De echte vraag is alleen, wanneer gaat u aan de slag met Office 365 en/of Dynamics 365?