Digitale transitie in bouw en techniek

Een blog van ons op IT-Executive.nl

Capaciteit bottleneck bij digitale transitie in de bouw en techniek

Door Tobias van Elferen

Bij bijna driekwart van de bedrijven in de bouw, techniek en maritieme industrie heeft de directie een duidelijke visie op hoe in te spelen op trends die de markt veranderen. 58 procent geeft ook aan over voldoende investeringsruimte te beschikken om concurrerend te blijven met de opkomst van game changers als Internet of Things, robotica en Smart Objects. Dit blijkt uit een benchmark onder 140 grote bedrijven in de bouw, techniek en offshore. Hoewel visie en financiën geen problemen vormen, blijkt de adoptie van verandering voor veel organisaties lastig.

Visie versus praktijk

Het speelveld verandert flink. Dat geldt voor de hele keten en functiekolom. Innovaties zetten bestaande businessmodellen onder druk en dwingen bedrijven om te veranderen. Bijna alle aan de benchmark deelnemende bedrijven zijn gestart met de implementatie van game changers in de bedrijfsvoering. Hierbij blijkt dat een aantal voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig is. 70 procent heeft problemen met capaciteit. Ook executie (65%) en aanpassingsvermogen (61%) zijn onvoldoende aanwezig om adequaat op digitale transities in te spelen.

Capaciteit is grootste bottleneck bij transitie in de bouw en techniek

Yuri Ramdhani: “Organisaties in de bouw en techniek hebben een heldere visie op de toekomst en tonen de wil om processen te veranderen en nieuwe businessmodellen te onderzoeken. De ideeën zijn er, maar in de praktijk is het moeilijk om ook echt ruimte voor innovatie te vinden. Capaciteit vrij maken is lastig en de dagelijkse operatie vraagt alle aandacht. Hoe je dan toch innovatief kunt zijn? Een technologiepartner biedt daarbij uitkomst. Een partner die kennis heeft van automatisering en ervaren is met de business van een bedrijf, kan de innovatiekracht aanwakkeren. Die innovatiekracht is onder de oppervlakte namelijk echt wel aanwezig.” De onderzoeksresultaten zijn opgetekend in het onderstaande trendrapport.

Een partner die kennis heeft van automatisering en ervaren is met de business van een bedrijf, kan de innovatiekracht aanwakkeren

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.