Business Process Monitor for Office 365

Een branchespecifieke cloud-oplossing van CTB op basis van Office 365

Veel organisaties in de techniek en bouw hebben moeite met standaardisering van de dagelijkse activiteiten. Procesbeschrijvingen zijn wel opgesteld, maar verdwijnen vaak in een la en zijn niet zichtbaar in de organisatie. Dat is gevaarlijk, omdat het beheersen van risico’s en het verbeteren van projectrendement nog steeds een veelvoorkomende uitdaging in de branche is. Faalkostenreductie, projectrisico’s, kwaliteitswaarborging zijn hierbij de sleutelwoorden. Het beter sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten zou een grote stap voorwaarts moeten zijn op rendementsverbetering.

Helaas gaat het in de praktijk anders en worden werkprocessen niet optimaal bewaakt. Dit werd ook bevestigd in een eerder door ons uitgevoerd benchmarkonderzoek. Slechts 10% van de 134 respondenten bleek kwaliteitshandboeken in de praktijk te gebruiken.

Met Business Process Monitor for Office 365 van CTB zijn jouw mensen in staat om direct vanuit projectsites op SharePoint inzicht te krijgen in de voortgang van projecten.

Wat kan Business Process Monitor for Office 365?

  • Inzicht geven in welke verplichte documenten en taken zijn afgerond en goedgekeurd;
  • Met één druk op de knop krijg je toegang tot procesbeschrijvingen inclusief instructies, documentsjablonen en taken;
  • Processtatus en beschrijvingen zijn in ieder project direct visueel beschikbaar;
  • Koppel met de CTB Document Template module en maak direct standaard documenten aan;
  • Keur documenten en taken goed en houd direct zicht op de voortgang;
  • Centrale configuratie en automatische uitrol van business processen in projectdossiers.

Belangrijkste kenmerken

Bevorder procesgebruik in dagelijkse praktijk

Geef medewerkers direct de kans om hun dag productiever te besteden. Allereerst krijgen projectleden een overzicht van taken. Door instructies per fase en per taak te beschrijven komt het handboek direct terecht in de dagelijkse praktijk van projectmedewerkers. Hoort er bij een taak een deliverable? Creëer eenvoudig documenten op basis van een template en de bestaande project- en gebruikersgegevens. Dit document wordt direct opgeslagen op de juiste locatie in Office 365 met de bijbehorende rechten, hierdoor is autorisatie ook altijd goed geregeld.

Verhoog kwaliteit en verlaag risico’s

Business Process Monitor for Office 365 geeft managers het overzicht dat nodig is om de projectvoortgang te bewaken. Welke taken dienen door wie te worden uitgevoerd? Welke documenten moeten worden opgeleverd voordat een volgende fase uitgevoerd mag worden? En welke taken zijn hun uiterste datum gepasseerd? Met het overzichtelijke dashboard is het direct duidelijk wat de volgende stap is of waar de bottleneck in een project zich bevindt.

BPM Demo

Uniformeer uitvoering van projecten

Om bedrijfsprocessen werkelijk te standaardiseren door de gehele organisatie, is het noodzakelijk dit eenvoudig centraal te beheren. Door gebruikers de mogelijkheid te geven ‘lessons learned’ taak specifiek, maar project overschrijdend te beschrijven, wordt de kwaliteit van je projecten steeds weer verhoogd. Wanneer er verbeteringen of wijzigingen zijn uitgevoerd aan de processen of document templates, worden deze automatisch opgehaald bij de start van nieuwe projecten.

“Ziut klaar voor de toekomst door digitale documentstromen”

Meer weten over Business Process Monitor for Office 365??