Benchmarkrapport: Ondernemen in het teken van transitie

Benchmarkrapport: Ondernemen in het teken van transitie

Door Tobias van Elferen

Onderzoek: Bedrijven in de bouw, techniek en offshore zien markt veranderen, maar wachten veelal af

 

Dat is een belangrijke conclusie uit benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt. Recent hebben wij 450 middelgrote en grote organisaties benaderd voor een benchmark en hebben we de impact van huidige trends en ontwikkelingen onderzocht op verdienmodellen, bedrijfsprocessen, bedrijfscultuur en ICT. De uitkomsten en brancheverschillen hebben we in een trendrapport gezet. Die biedt lezers een unieke inkijk in wat bedrijven in de bouw, techniek en offshore doen om in die transitiefase bij te blijven.

 

Game changers hebben invloed

Ondanks de bevestiging uit de verschillende sectoren blijkt dat veel bedrijven zich nog in een onderzoekende of startende fase bevinden. Er valt voor hen nog veel werk te verzetten. Bij 77 procent van de deelnemende organisaties heeft de directie een duidelijke visie op de aanpassingen die in de komende jaren nodig zijn om concurrerend te blijven. Dat vertaalt zich in veel gevallen echter nog niet naar de werkvloer. Game changers kunnen in de toekomst de bedrijfsvoering veranderen. Dat ziet men in. Met name duurzaamheid, nieuwe energie, cloud computing en nieuwe materialen staan hoog op de agenda. Opvallend is dat robotica en smart objects minder in trek zijn.

 

Tendermanagement wordt belangrijker

Ruim 70 procent van de respondenten heeft een tendermanagementproces ingericht of geeft aan hier mee bezig te zijn. Deze bedrijven hebben ook bovengemiddelde aandacht voor het managen van hun commerciële pijplijn en het verzamelen van informatie uit de markt en over potentiële opdrachten. Tendermanagement en relatiebeheer worden belangrijker. Zij maken bewuste commerciële keuzes en leggen daarmee de basis voor het toekomstige rendement en risicoprofiel van hun onderneming.

Bedrijven kiezen voor customer engagement

Transitie is het sleutelwoord in dit onderzoek. Mee veranderen met de markt, technologische innovatie en klantengericht ondernemen is waar het om draait. Bedrijven met een duidelijke visie kennen een grotere veranderingsbereidheid en zijn opener als het gaat om kennisdeling. Zowel intern als met partners, leveranciers en klanten. Klanten hebben veel invloed, blijkt uit de benchmark. Ze willen sneller schakelen en verwachten dat leveranciers en dienstverleners op ieder moment transparant opereren. Bedrijven kiezen meer voor customer engagement.

De offshore toont zich het meest innovatief op het gebied van commercieel management en het inzetten op duurzaamheid en energiebesparing

Grip op nieuwe bedrijfsrisico’s

De totale groep respondenten is gelijk verdeeld voor wat betreft de tevredenheid over hun projectrendement. De 50 procent die aangeeft tevreden te zijn, is aanzienlijk verder met het structureren van informatiestromen en het ondersteunen van projecten met faciliterende middelen, waaronder ICT. Veel deelnemende bedrijven zijn bezig om grip te krijgen op nieuwe bedrijfsrisico’s, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. De afspraken die opdrachtgevers en opdrachtnemers over risico’s maken veranderen.

 

Verschillen tussen de branches

De offshore toont zich het meest innovatief op het gebied van commercieel management (marktanalyse, pijplijn- en tendermanagement) en het inzetten op duurzaamheid en energiebesparing. Technische bedrijven zijn op hun beurt verder dan de bouw en offshore op het gebied van risicobeheersing in hun projecten. Ook qua inzet van moderne ICT-middelen lopen technische bedrijven voorop. Over het geheel genomen, en zeker op het gebied van commercieel management, hebben bedrijven in de techniek echter nog een grote slag te slaan ten opzichte van de andere sectoren.

Gratis trendrapport

Ondernemen in het teken van transitie

Alstublieft, een trendrapport naar aanleiding van benchmarkonderzoek: Ondernemen in het teken van transitie. Alle ruim 140 deelnemers ervaren dat er een transitie gaande is en geven aan dat geen enkel bedrijf in de bouw, techniek en offshore aan verandering ontkomt.

Uitgevoerd onder 450 marktbepalende organisaties in de techniek, bouw en offshore.